Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infrastruktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb. Ørsted driver vigtig infrastruktur og har et stort ansvar for at beskytte sine IT-systemer for at undgå sikkerhedsbrud.

Vores samfund er meget afhængige af en pålidelig energiforsyning, som kan levere el og varme til husstande og virksomheder.

Ørsted ejer og driver en integreret infrastruktur, så vi kan producere el og varme til millioner af mennesker på tværs af landegrænser. Derfor har vi et ansvar for at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte vores systemer.

En sikker infrastruktur og energiforsyning er afgørende for at beskytte den nationale sikkerhed og sikre en velfungerende hverdag. Internationale energiselskaber og -leverandører har i de senere år været mål for cyberkriminalitet, og vi ved, at cyberangreb sker hver dag, og at de kan lamme virksomheder i alle brancher.

I takt med at vi går ind på nye markeder, bliver vores evne til at beskytte vores energiinfrastruktur og tilknyttede IT-systemer endnu vigtigere for os, vores partnere og de mennesker, der er afhængige af, at vores tjenester fungerer pålideligt.

 

Vi har et stort ansvar for at sikre energiforsyningen, hvilket vi gør ved at beskytte Ørsted mod, at uvedkommende får adgang til IT-systemer.

Gerda Retbøll-Bauer, chef for informationssikkerhed, Offshore Ørsted

Download og lær mere

Læs mere om cybersikkerhed i Ørsted på side 33 i bæredygtighedsrapporten.

 

Bæredygtighedsrapport 2018

Affald er en kilde til grøn enegi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi erstatter fossile brændstoffer med bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse reducerer CO2-udledningen markant i forhold til kul og gas og er derfor et afgørende skridt på vejen mod et samfund fri for fossile brændsler.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.