Historier om bæredygtighed 

Ørsted er i gang med en radikal omstilling til vedvarende energi. Ved udgangen af 2018 kom 75 % af vores energiproduktion fra vedvarende energikilder. I 2025 vil vi stort set producere CO2-fri energi.


Vi ønsker at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og vi vil producere grøn energi på en bæredygtig måde.

Det betyder, at vi skal arbejde tæt sammen med lokalsamfund for at bringe havvind til nye markeder, beskytte miljøet, købe ansvarligt ind og minimere negative påvirkninger fra vores forretning. Det betyder også, at vi skal opretholde høje etiske standarder i vores forretningspraksis ved at være ansvarlige og gennemsigtige, og at vi skal respektere menneskerettighederne og mangfoldigheden.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed her.

Leder den globale grønne energi-transformation

Hos Ørsted vil vi gerne bidrage til at fremskynde omstillingen fra fossile brændsler til grøn energi. I 2018 har vi øget vores udbygningsmål for havvind, så ambitionen nu er 15 GW inden 2025, hvilket er nok til at levere strøm til over 30 millioner mennesker. Vi har styrket vores tilstedeværelse i USA, hvor delstater på østkysten har sat nye, ambitiøse mål for grøn energi. 
Læs mere

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

At fremskynde omstillingen fra sort til grøn energi kræver betydelige investeringer, som tilfører værdi til de samfund, der nyder godt af dem. Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få strøm fra grøn energi samt bidraget til at bekæmpe klima-forandringer ved at erstatte energi fra fossile brændsler med grøn energi, og det har været med til at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.
Læs mere

Affald er en kilde til grøn energi

De stigende affaldsmængder er en stor global udfordring, bl.a. fordi affald forårsager udledning af store mængder drivhusgasser. I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas. Vi investerer i affaldsløsninger, der kan hjælpe med at udnytte affaldets mange ressourcer.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infrastruktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb. Ørsted driver vigtig infrastruktur og har et stort ansvar for at beskytte sine IT-systemer for at undgå sikkerhedsbrud.
Læs mere

Vi erstatter fossile brændsler med bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse reducerer CO2-udledningen markant i forhold til kul og gas og er derfor et afgørende skridt på vejen mod et samfund fri for fossile brændsler.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. For at tiltrække de bedste talenter har vi stort fokus på at skabe en inkluderende kultur for alle vores medarbejdere.
Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2018