En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. For at tiltrække de bedste talenter har vi stort fokus på at skabe en inkluderende kultur for alle vores medarbejdere.

Troen på lige rettigheder og muligheder er blandt grundstenene i vores kultur. For os er det en grundlæggende rettighed at blive respekteret og værdsat for den, man er. Derfor vil vi gerne sikre en inkluderende arbejdsplads for alle medarbejdere.

Forudsætningen for at skabe en kultur, der favner mangfoldighed, er, at vores medarbejdere føler sig anerkendt og inkluderet, uanset baggrund og personlige karakteristika. Som virksomhed ønsker vi, at vores medarbejdere afspejler det samfund, vi er en del af. Det gælder også i forhold til køn, seksuel orientering, kulturel baggrund og alder.

Mangfoldighed, der rækker ud over køn

Mangfoldighed og inklusion har i sagens natur mange facetter og omfatter mange andre vigtige aspekter ud over køn. I 2018 var Ørsted sponsor for Copenhagen Pride for at cementere vores støtte til mangfoldighed ud over køn og hylde mangfoldighed og inklusion i vores egen virksomhed.

Sammen med mere end 200 af verdens største virksomheder har vi også udtrykt vores støtte til FN’s standarder for forretningsadfærd med henblik på lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle samt intetkøn.

Som virksomhed har vi et moralsk ansvar for at sikre, at alle føler sig anerkendt, for hvem de er, uanset hvem de elsker, eller hvordan de opfatter sig selv.

Hanne Blume, HR-direktør, Ørsted

Download og lær mere

Læs mere om køn og mangfoldighed i Ørsted på side 26 i bæredygtighedsrapporten.

 

Bæredygtighedsrapport 2018

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infrastruktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.