Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.

Det bliver stadig vigtigere i det moderne arbejdsliv at finde den rette balance mellem arbejde og fritid. Vores hjerner udfordres af det moderne arbejdslivs krav, hvilket øger risikoen for psykisk overbelastning, som kan føre til stress og angst. Alle har brug for en pause fra arbejdet, men det kan være en udfordring, da IT og smartphones gør det muligt at arbejde hvor som helst og når som helst.

Som arbejdsgiver har vi en forpligtelse til at sikre vores medarbejderes mentale trivsel. Det er ikke kun, fordi vores succes afhænger af deres motivation og trivsel, men først og fremmest fordi vi ønsker, at de trives både inden og uden for arbejdstiden.

Fleksibilitet på arbejdspladsen fungerer kun, hvis den går begge veje, men jeg synes, at vores virksomhed er god til at respektere, at vi som medarbejdere har et liv uden for arbejdet.

Benedikta Hedegaard-Knudsen, Lead Innovation Associate, Ørsted Offshore
For os hænger fleksibilitet på arbejdspladsen tæt sammen med medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. Det er grundtanken bag vores nye sundheds- og trivselsprogram Ørsted Life. Med Ørsted Life tager vi en helhedsorienteret tilgang til vores medarbejderes sundhed, trivsel og behov. Gennem en lang række tilbud og tjenester som f.eks. gratis adgang til fitnesscenter, sund mad i vores kantiner og adgang til en stress-hotline investerer vi i vores medarbejdere, så de får de bedste muligheder for at passe på sig selv, både fysisk og mentalt.

Download og lær mere

Læs mere om det sunde arbejdsliv i Ørsted på side 34 i bæredygtighedsrapporten.

 

Bæredygtighedsrapport 2018

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samfundsansvar

Energi er altafgørende for alle dele af samfundet, men kritisk infra-struktur som fx energiforsyning trues i stigende grad af cyberspionage, cyberkriminalitet og hackerangreb.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.