Vores bæredygtighedsstrategi  

Handling i dag. Påvirkning i morgen.

Vores bæredygtighedsrapport 2017

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi

Klimaforandringer er en af de største udfordringer for livet på jorden. Derfor skal vi ændre den måde, vi forsyner verden med energi på – fra sort til grøn. Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
 
Vi agter at efterleve vores vision og samtidig respektere miljøet og samfundet samt de økonomiske strukturer, som er grundlæggende for vores liv. Vi forpligter os til at drive virksomhed på en måde, der fremmer FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. FN's verdensmål er udtryk for global enighed om samfundets største udfordringer frem mod 2030.
 
Vi har 20 bæredygtighedsprogrammer, og via vores programmer iværksætter vi konkrete tiltag for at bidrage til verdensmålene.

Vores bæredygtighedsstrategi afspejler vores engagement og gør det håndgribeligt.

Få mere at vide om vores tre prioriteter:

En verden, der udelukkende kører på grøn energi

Gennem vores løsninger er vi med til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Det er vores vision og vigtigste bidrag til samfundet.

Vi gør bæredygtig vækst mulig

Vi arbejder med samfundsmæssige udfordringer for at bane vejen for fortsat vækst i vores portefølje af grøn energi. Her gør vi det klart, hvad vi skal gøre for at vokse bæredygtigt og støtte udviklingen hen mod en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Vores forretningsintegritet

Vi opretholder høje etiske standarder i vores virksomhed ved at være ansvarlige og gennemsigtige, respektere menneskerettigheder og have en solid virksomhedsledelse. Her vil vi vise, at vi driver en ansvarlig virksomhed med høj integritet.

Vores vision i tal

Vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi, rækker langt ud over vores egen virksomhed. Den kræver et skift i den måde, vi alle bruger energi på. Det er en udfordring for energisystemet. Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi kan skabe en verden med 100 % grøn energi. Men vi har sat kursen for, hvordan vi som virksomhed kan yde vores bidrag.