Bæredygtighedsprogrammer

Opbygning af en bæredygtig fremtid

Programmerne bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Gennem hvert enkelt arbejder vi for at bevare og udvikle ressourcer, som er værdifulde for os og for samfundet.

Vores arbejde med bæredygtighed bygger på i alt 20 bæredygtighedsprogrammer. Vi har opdelt dem i fire områder: 'Energiforsyning', 'Klima og miljø', 'Mennesker' og 'Samfund'.

Med alle programmerne sikrer vi fremdrift ved at vurdere den største fordel for både miljøet og samfundet som helhed.Energiforsyning

Programmer, der udvikler vores energiaktiver og bidrager til en grøn og stabil energiforsyning.

Klima og miljø

Programmer, der begrænser klimaforandringer og beskytter naturressourcerne.

Mennesker

Vi fremmer medarbejdertilfredshed, -motivation og -udvikling

Samfund

Programmer, der understøtter relationerne til vores interessenter.