Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.

Ørsted har et ansvar for at beskytte diversiteten af liv på Jorden som en integreret del af den måde, vi driver virksomhed på. Vores ry og ekspertise inden for beskyttelse af biodiversitet giver os mulighed for at vinde nye kontrakter, levere grøn energi og sikre, at dyre- og plantelivet kan leve side om side med vores energiprojekter.

I 2018 indførte vi en ny politik for at beskytte biodiversiteten omkring vores havvindmølleparker. Politikken bygger på vores mangeårige erfaring og viden om udfordringerne, der er forbundet med at sikre biodiversiteten, når nye havvindmølleparker opføres. Den centrale tanke bag politikken er så vidt muligt at forebygge frem for at afhjælpe. Og i takt med at vi går ind på nye markeder, er det også vores grundlæggende tilgang.

Vi omsætter principper til praksis

På alle vores havvindprojekter arbejder vi tæt sammen med lovgivere, NGO’er og andre interessenter med henblik på at beskytte og styrke biodiversiteten, hvor det er muligt. Vi har et globalt team på 60 eksperter inden for miljø og byggetilladelser. De undersøger og overvåger de potentielle indvirkninger på dyre- og planteliv til lands og til vands. Sammen med vores interessenter vælger vi de bedste løsninger for at beskytte havbunden, fisk, havpattedyr, havfugle og planter.
 

Download og lær mere

Læs mere om, hvordan vi beskytter biodiversiteten på side 25 i bæredygtighedsrapporten.

 

Bæredygtighedsrapport 2018

Leder den globale grønne energi-transformation

Hos Ørsted vil vi gerne bidrage til at fremskynde omstillingen fra fossile brændsler til grøn energi. I 2018 har vi øget vores udbygningsmål for havvind, så ambitionen nu er 15 GW inden 2025, hvilket er nok til at levere strøm til over 30 millioner mennesker.
Læs mere

Vi erstatter fossile brændsler med bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse reducerer CO2-udledningen markant i forhold til kul og gas og er derfor et afgørende skridt på vejen mod et samfund fri for fossile brændsler.
Læs mere

Cybersikkerhed er et samundsansvar

Ørsted driver vigtig infrastruktur og har et stort ansvar for at beskytte sine IT-systemer for at undgå sikkerhedsbrud.
Læs mere

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.