Vi erstatter fossile brændsler med bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse reducerer CO2-udledningen markant i forhold til kul og gas og er derfor et afgørende skridt på vejen mod et samfund fri for fossile brændsler.

Kul er den energikilde, der udleder mest CO2. Vi har derfor besluttet helt at udfase kul inden 2023 og er i gang med at konvertere vores kraftvarmeværker til bæredygtig biomasse. Indtil videre er fem kraftværker blevet konverteret, hvilket har gjort det muligt at reducere vores forbrug af kul med 82 % siden 2006.

Restprodukter fra træer kan producere grøn el og varme

I modsætning til kul er biomasse en del af den korte, naturlige kulstofcyklus, hvor planter og træer vokser, modnes, dør og nedbrydes. Den biomasse, vi indkøber, er et restprodukt fra produktionen af kvalitetstræ. Den er primært fremstillet af trærester fra skovbrug og beskadiget træ samt træ, der ikke er egnet til andre kommercielle formål.

Mål om 100 % certificeret biomasse

I 2018 var 83 % af den bæredygtige biomasse, Ørsted indkøbte, certificeret af en tredjepart i henhold til den danske brancheaftale. Til sammenligning var tallet 72 % i 2017. Vi har et mål om, at al vores indkøbte biomasse skal være certificeret som bæredygtig biomasse i 2020. For at opnå dette mål samarbejder vi med vores leverandører og deres underleverandører om at få alle vores forsyningskæder certificerede.

 

Download og lær mere

Læs mere om bæredygtig biomasse og kulstofcyklusser på side 23-24 i bæredygtighedsrapporten.

 

Bæredygtighedsrapport 2018

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

En arbejdsplads, hvor alle føler sig anerkendt

Med en global tilstedeværelse og 6.000 medarbejdere har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke, så vi kan realisere vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.