GRESB-brancheleder: Bedre afkast giver en bedre verden

26. november 2018

Ørsted er i GRESB’s 2018 Infrastructure Assessment udnævnt til brancheførende for sit arbejde med at tænke bæredygtighed ind i driften og formidle sine resultater til investorerne.

 

GRESB’s analyser hjælper investorer med at forstå de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af infrastrukturaktiver som fx havvindmølleparker eller kraftværker ved at måle deres påvirkning på en standardiseret og sammenlignelig måde.

Ørsted opnåede den højeste samlede karakter i den ’diversificerede’ aktivsektor i analysen, hvilket afspejler vores blandede portefølje af hav- og landvind, bioenergi, kraftværker og energiydelser.

”Nogle investorer siger, at de ikke blot ønsker høje afkast, men også vil sikre, at pensionister kan nyde deres pension i en verden, der er værd at leve i,” siger Rick Walters, Director of Infrastructure hos GRESB BV, som står for analysen. ”Det er en tendens, der skyldes generelle samfundsmæssige bekymringer og unge investorer, der lægger vægt på sociale og miljømæssige hensyn, når de skal investere deres pensionsopsparinger,” tilføjer han.

Derfor er ESG vigtig
Denne tendens forklarer dels, hvorfor institutionelle investorer som pensionsfonde og banker i stigende grad udviser interesse for rapportering om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG), hvilket er med til at give et mere fuldstændigt billede af en virksomheds resultater. ”Rapporteringen er med til at vise, at væsentlige risici bliver håndteret på en hensigtsmæssig måde, hvilket især er vigtigt ved aktiver med en lang levetid som fx infrastruktur,” fortæller Rick Walters.

Investorerne ønsker også investeringsstrategier, der giver målrettede bæredygtige resultater, som relaterer sig til specifikke infrastrukturaktiver som fx lavere drivhusgasudledning, eller som gør en positiv social forskel for lokalsamfundene. Her kan ESG-resultater og -vurderinger være en hjælp for investorerne.

”Vi rapporterer til GRESB, fordi deres analyser anvendes af en række af vores vigtige institutionelle investorer, der investerer direkte i vores havvindmølleparker,” siger Christine Sobieski, Senior Sustainability Advisor hos Ørsted.

Analysen er med til at benchmarke vores fremskridt og bæredygtighedsresultater i forhold til konkurrenterne og viser investorerne, at vi klarer os godt inden for ESG.
Christine Sobieski, Senior Sustainability Advisor hos Ørsted

"Vi er meget glade for at være blevet udnævnt til brancheførende af GRESB,” tilføjer hun.

GRESB fortæller, at status som brancheførende er en anerkendelse af en virksomheds ESG-resultater opdelt i fonde og aktiver.

Sådan optimerer vi klimafordelene ved biomasse

Ved at bruge træbaseret biomasse til elproduktion har vi kunnet afvikle kul næsten fuldstændigt. Biomassen skal opfylde strenge kriterier for bæredygtighed for at sikre en betydelig CO2-reduktion. Hvis den ikke gør det, bør den ikke bruges til elproduktion. Elektrificerede alternativer kan efterhånden erstatte og supplere bæredygtig biomasse.
Læs mere

Den grønne omstillings samfundsøkonomiske virkninger

Omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi giver gode økonomiske muligheder for vækst og jobskabelse. Ganske vist mister nogle sektorer arbejdspladser, men der skabes flere arbejdspladser i andre sektorer. Ørsteds grønne investeringer bidrager til jobskabelse, og vi arbejder for, at vores vedvarende energiprojekter gavner lokalområderne mest muligt.
Læs mere

Virksomhederne skal handle nu for at reducere de globale temperaturer med 1,5 °C

Med CO2-udledningsmål, der følger de klimavidenskabelige anbefalinger, er Ørsted blandt frontløberne i en global bevægelse for at dæmme op for klimakrisen.
Læs mere

Ørsted kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed

Det er muligt at ændre kurs