Lokalsamfundene

Hos Ørsted går vi højt op i at værne om de lokalsamfund, vi har aktiviteter i.

Vores vindmølleparker er med til at styrke lokalsamfundene og udvikle den lokale økonomi på fire måder:

  • Vi støtter jordejerne: Vi betaler leje til de landmænd og kvægavlere, som lægger jord til vores vindmølleparker. Det giver dem en langsigtet fast indkomst, der kan være med til at udjævne svingninger i de uforudsigelige priser på landbrugsprodukter, mens de fortsat kan dyrke jorden rundt om vindmøllerne.
  • Vi genererer skatteindtægter: Vindmølleparker som vores genererer nye ejendomsskatteindtægter i millionklassen. Det forhøjede skattegrundlag kan betyde flere midler til de lokale skoledistrikter, infrastrukturen og forbedre de sociale ydelser i området.
  • Vi investerer direkte i den lokale økonomi: Vi taler med jordejere og repræsentanter for lokalsamfundet for at forstå deres behov og forventninger, så vi med vores investeringer i grøn energi kan øge den lokale velstand.
  • Vi skaber flere arbejdspladser: Den amerikanske vindindustri beskæftiger mere end 100.000 medarbejdere på 500 fabrikker i 42 delstater. Lokalt skaber vindprojekterne hundredvis af arbejdspladser – både i anlægsfasen og efterfølgende. 
  •  

Vindmølleparken Lockett i Wilbarger County i Texas giver den lokale økonomi et kæmpe løft. I løbet af projektets levetid vil vi bidrage med op mod USD 70 millioner i ejendomsskatter, som alle går til lokale skoler og forbedringer af infrastrukturen.

 

Vores landvindmølleparker
 

 

Vi er overbeviste om vindenergiens enorme potentiale.