Ørsted og HOFOR indgår aftale om grøn strøm til banebrydende brintprojekt

Ørsted og HOFOR har i dag indgået en aftale, der skal sikre grøn strøm til en del af det potentielt 1,3 GW store Green Fuels for Denmark projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer i Storkøbenhavn
Avedøreværket, hvor strømmen fra Aflandshage kan føres i land.

Som et led i aftalen mellem Ørsted og HOFOR vil parterne arbejde henimod, at Ørsted aftager el-produktionen fra Aflandshage, der er HOFORs 250 MW store havvindmølleprojekt i Øresund. Samtidigt vil HOFOR få adgang til at placere havvindmølleparkens transformerstation på Avedøreværkets grund. Ørsted og HOFOR vil sammen søge at realisere både tekniske og handelsmæssige synergier mellem de to projekter. Det fremtidige samarbejde og den konkrete udformning af koblingen mellem vindmølleparken og PtX-anlægget forudsætter, at alle myndigheds- og nettilslutningsforhold kan falde på plads.

Såfremt der etableres rammevilkår i Danmark, der fremmer udviklingen af bæredygtige brændstoffer, vil strømmen fra Aflandshage kunne muliggøre dele af Green Fuels for Denmark's anden fase på 250MW, samt dække strømbehovet til projektets første fase.

Udover Green Fuels for Denmark, kan aftalen om Aflandshage potentielt også dække strømbehovet fra det elektrolyseanlæg, der skal levere brint til DFDS' foreslåede, brintdrevne færge mellem København og Oslo, såfremt dette projekt realiseres.

Aflandshage er under udvikling, og såfremt projektet opnår de påkrævede myndigheds-godkendelser, er det HOFORs forventning, at projektet kan producere den første strøm i 2024/2025. Strømmen kan føres i land ved Avedøreværket, som Ørsted ejer, og hvor Green Fuels for Denmark også kan placeres.

Anders Nordstrøm, chef for Ørsteds brintaktiviteter, siger:

"De europæiske ambitioner for vedvarende brint og bæredygtige brændstoffer er steget voldsomt det seneste år, primært uden for Danmark, men vi har som land stadig mulighed for at gøre os gældende i denne del af den globale grønne omstilling. Green Fuels for Denmark er som storskala flagskibsprojekt ideelt egnet til at indfri Danmarks store potentiale som producent af bæredygtige brændstoffer til den tunge transport. Aftalen med HOFOR understreger partnerskabets stærke tro på, at Green Fuels for Denmark kan bidrage til at reducere drivhusgasudledningen betragteligt samt skabe en ny industriel styrkeposition for Danmark."

Jan Kauffmann, direktør for Økonomi og Forretning i HOFOR, er enig. Han pointerer, at det for HOFOR er muligheden for et bredt samarbejde om fremtidens grønne energi og fremsynet sektorkobling, der er afgørende.

"Hvis den grønne omstilling af vores samlede energiforsyning skal lykkes, er det vigtigt, at de store, danske aktører arbejder sammen om fælles løsninger. Ikke mindst når det giver god mening for begge parter. Derfor ser vi store perspektiver i denne langsigtede aftale," siger Jan Kauffmann og fortsætter:

"Det næste skridt bliver i mine øjne at undersøge, hvordan den overskudsvarme, der kommer ud af PtX-produktionen, kan blive tænkt ind i det storkøbenhavnske varmesystem. I HOFOR ser vi en god mulighed for, at der kan blive tale om stabil levering af fjernvarme til en konkurrencedygtig pris. Det har vores fjernvarmesystem brug for - og samtidig kan der skabes et samspil med størst mulig effekt for vores klimamål."

Produktionen af vedvarende brint og bæredygtige brændstoffer rummer et enormt potentiale og kan nedbringe CO2-udledningen fra den tunge transport betragteligt. Bæredygtige brændstoffer er dyrere at producere end fossilt-baserede brændstoffer. For at få prisen ned skal produktionen af bæredygtige brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala, og omkostningerne skal reduceres - ligesom vi har set det ske med vedvarende energiteknologier, såsom havvind, landvind og solenergi det seneste årti. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, kræver det, at regeringer og industrien går sammen om at etablere rammevilkår, der skaber incitament for private investeringer i produktionen af bæredygtige brændstoffer i stor skala.

Om Green Fuels for Denmark

Green Fuels for Denmark er Danmarks mest ambitiøse vision for storskalaproduktion af bæredygtige brændstoffer med et CO2-reduktionspotentiale på 850.000 tons/år. Bag projektet står et partnerskab bestående af A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS, Københavns Lufthavne og Ørsted.

Nel, Haldor Topsøe og Everfuel er partnere på GFDKs første fase samt udviklingen af anden fase. COWI er videnspartner på projektet. Projektet bakkes op af Molslinjen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Det er partnerskabets vision, at Green Fuels for Denmark skal opføres i tre faser på henholdsvis ca. 10 MW, 250 MW og 1.300 MW i samlet elektrolysekapacitet.

Ørsted vil fortsætte med at afsøge muligheder for at sikre grøn strøm fra yderligere kilder til Green Fuels for Denmark, frem mod at den planlagte energi-hub ved Bornholm kommer i drift.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om HOFOR

HOFORs mål er at skabe bæredygtige byer - grønt, sikkert og billigt. Vi ønsker at skabe konkurrencedygtige og CO2-neutrale energiløsninger, og vi arbejder for at sikre synergi mellem forsyningssektorerne og at skabe innovation i partnerskaber. HOFOR leverer som offentligt ejet multiforsyningsselskab rent drikkevand til en million danskere, afleder spildevand og forsyner København med klimavenlig fjernvarme, bygas og fjernkøling. Derudover ejer HOFOR Amagerværket, der leverer CO2-fri varme og strøm lavet på bæredygtig biomasse. I disse år opfører HOFOR desuden nye vindmølle- og solcelleparker i stor skala og over hele landet.


Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.dk

HOFOR Kommunikation
Thomas Juhl Bruun
27 95 21 41
thobru@hofor.dk
 
Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.dk