Privatlivspolitik

1. Introduktion

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ørsted behandler dine personoplysninger.

Vi henviser også til vores øvrige privatlivspolitikker på vores hjemmesider (orsted.dk og orsted.com). Her finder du privatlivspolitikker til vores erhvervskunder, leverandører, aktionærer og jobsøgende. 

 

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger er angivet under de enkelte behandlingsformål i afsnit 3.

Kontaktinformationer på de dataansvarlige er angivet nedenfor:

Ørsted services A/S Ørsted A/S

CVR-nummer: 27446458
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Tlf. + 45 99 55 11 11
Info@orsted.com

CVR-nummer: 36213728
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Tlf. + 45 99 55 11 11
Info@orsted.com
 


3. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med det nævnte behandlingsgrundlag

Hos Ørsted indsamler vi kun nødvendige oplysninger om dig. Vi har i skemaet nedenfor beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke fremsender eller informerer os om dit CPR nummer eller følsomme oplysninger, når du benytter vores hjemmeside og dens funktioner.

Formål
Kategorier af personoplysninger
Behandlingsgrundlag 
Sletning

Brug af vores digitale tjenester:

Dataansvarlig: Ørsted A/S

Når du bruger vores digitale tjenester (hjemmeside eller apps), behandler vi personoplysninger om dig ved brug af cookies og lignende teknologier.

Vi bruger oplysningerne til følgende formål:

 • Levering af den digitale tjeneste som du har anmodet om.
 • Optimering og udvikling af brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.
 • Statistikker for brugen og forbedring af vores hjemmeside.

Se også herom i vores cookiepolitik.

Vi gør desuden brug af forskellige tredjepartscookies og social media-plugins, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemmeside på Facebook, LinkedIn mv. Ørsted vil for denne slags behandlinger i visse tilfælde være fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde et link til de pågældende tredjeparters privatlivspolitikker i cookieoversigten, som findes i vores cookiepolitik.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig gennem din brug af vores digitale tjeneste.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (f.eks. antal besøg. Oplysninger om, hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder IP-adresse, brug af browsere og operativ system, cookies, hvilke domæner du kommer fra og hvilket indhold, som du læser).
 • Oplysninger om, at du klikker på en af vores annoncer, herunder hvis du gør det fra andre organisationers eller virksomheders hjemmesider.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). 
 • GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at levere den tjeneste, som du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen, udvikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og på systemsiden) og muliggøre deling af indhold på de sociale medier.)

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor vi har registreret dit besøg på hjemmesiden. Den præcise opbevaringsperiode afhænger af den enkelte cookie. 

 • Se mere i vores cookiepolitik

Kommunikation med dig:

Dataansvarlig: Ørsted A/S eller Ørsted Services A/S

Ørsted behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig og så vi kan besvare dine henvendelser (fx betjene dig som investor og give dig den bedst mulige service).

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse og virksomhed.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f ((nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig).

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i op til 2 år fra din henvendelse.

Markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og informationer om Ørsted:

Dataansvarlig: Ørsted A/S eller Ørsted Services A/S

Vi behandler dine personoplysninger til markedsførings formål, herunder at:

 • målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder,
 • sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Vi anvender endvidere dine personoplysninger til at sende koncernmeddelelser og give andre informationer.

Vi anvender endvidere dine personoplysninger til at sende koncernmeddelelser, give andre informationer og til at identificere andre personer, der kunne være interesserede i Ørsted

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navnn, e-mailadresse, IP-adresse

 • Tidspunkt for tilmelding af nyhedsbrev

 • Interesseområder

 • Informationer, du har givet i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. 
 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f ((nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at kunne udsende markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og informationer fra Ørsted). 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter.
 

Når du besøger Ørsteds fysiske lokationer:

Dataansvarlig: Ørsted Services A/S

Vi behandler personoplysninger om gæster, som besøger Ørsteds fysiske lokationer.

Dette omfatter følgende formål:

 • Gæsteregistreringer: Vi behandler dine personoplysninger til brug for identifikation, parkering og registrering i vores kantine. 
 • Adgang til wifi: Vi behandler dine personoplysninger, når du ønsker adgang til vores gratis Wi-Fi. 
 • Tv-overvågning og adgangskontrol: Vi behandler dine personoplysninger til at udstede adgangskort til brug for din færden hos os. Du kan desuden blive optaget på videoovervågning af  sikkerhedsmæssige- og kriminalpræventive hensyn.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, herunder gennem din færden på vores lokationer. 
 • Din kontaktperson i Ørsted

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, virksomhed, stilling, e-mail, telefonnummer, nummerplade og kontaktperson i Ørsted.

 • IP- og Mac-adresse (når du bruger vores Wi-Fi) 

 • Videooptagelser som følge af tv-overvågningen.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig af hensyn til vores legitime interesser i adgangskontrol, kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgning, og vores legitime interesse i at give dig adgang til vores parkeringsfaciliteter  og Wi-Fi og at kunne tilbyde dig en ydelse fra vores kantine).
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgning).

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med gæsteregistrering i op til 1 måned efter dit besøg. 
 • Vi sletter oplysninger, som vi bruger til at give dig et adgangskort, når kortet afleveres.

 • Registreringer i forbindelse med kantinebesøg og catering fra kantinen opbevares i 1 år fra registreringen pga. interne regnskabsregler.

 • Videooptagelser slettes efter 7 dage fra optagelsen, medmindre vi har en lovlig grund til at opbevare optagelserne i et længere tidsrum (eksempelvis for at håndtere en konkret sag).

Adgang til Ørsteds logo og designfiler:

Dataansvarlig: Ørsted Services A/S

Vi behandler dine personoplysninger, når du anmoder om at få adgang til Ørsteds design- og brandcenter, og når du skal bruge Ørsteds logo- og designfiler.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Brugernavn, e-mail og adgangskode.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (nødvendig af hensyn til Ørsteds legitime interesse i at kunne give vores samarbejdspartnere (bureauer, fotografer, designfirmaer, sponsorer, journalister m.fl.) adgang til vores logo og designfiler).

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsmæssigt samarbejde med dig, og så længe du skal have adgang til vores logo og designfiler.

Optagelser og brug af foto og video:

Dataansvarlig: Ørsted Services A/S eller koncernselskaber i Ørsted (se en liste over Ørsteds juridiske selskaber her).

Vi behandler oplysninger i form af billeder og optagelser  (’optagelser’). Optagelser kan indsamles ved forskellige lejligheder, f.eks. Ørsted Day, design- og innovationsworkshops, receptioner, møder, professionelle fotosessions, begivenheder og andre arrangementer. 

Optagelserne kan transmitteres live.

Vi behandler optagelser til kommercielle såvel som ikke-kommercielle formål, til publicering internt på vores intranet, på hjemmesider, på konferencer og i forbindelse med lignende markedsføring, undervisning, uddannelse, branding og kommercielle formål. 

Vi kan også behandle dine personoplysninger i forbindelse med udbetaling af honorarer, hvis du har indgået en licensaftale med os. 

 

Vi indsamler personoplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Fra koncernenheder eller datterselskaber.
 • Tredjeparter, herunder:
 • Professionelle fotografer, der er hyret til at lave optagelser
 • Professionelle modelbureauer

 

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Foto, video og lydoptagelser, og oplysninger relaterer til optagelsen (hvilken begivenhed optagelserne er fra, hvad der foregår, mv.)
 • Navn, e-mail og andre kontaktinformationer* 
 • Bankkonto eller andre betalingsoplysninger og honorarbeløb*.            
 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR artikel 6 stk.1, litra a), (samtykke): Hvis du har underskrevet en samtykkeerklæring. 
 • GDPR artikel 6, stk.1, litra b), (nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os); når vi har indgået en licensaftale med dig.

 • GDPR artikel 6, stk.1, litra c), (nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse; f.eks. regnskabs- og skattelovgivning, når vi betaler dig et honorar).

 •  GDPR artikel 6, stk.1, litra f), (nødvendigt af hensyn til vores legitime interesse i markedsføring, samt at bruge billeder fra arrangementer og events til undervisning, uddannelse, branding og andre kommercielle og ikke-kommercielle formål).

 

Vi opbevarer personioplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål.

Generelt vil personoplysninger blive slettet:

 • 5 år efter, at du har underskrevet samtykkeerklæringen
 • 5 år efter optagelsen af den aktuelle event/situation, når retsgrundlaget er vores legitime interesse. 
 • 20 år efter, at fotoet blev taget, hvis du har underskrevet licensaftalen, medmindre der er særlige grunde til en længere opbevaringsperiode.
 • Hvis du er professionel model ansat af et bureau: Efter udløb af den periode, der er fastsat i kontrakten.

 

Sociale medier: 

Dataansvarlig:
 Ørsted A/S eller Ørsted Services A/S.

 

Vi indsamler dine personoplysninger, når du besøger vores sider på sociale medier, når du tagger, anbefaler eller omtaler os, vores brand mv. på internettet, herunder sociale medier, samt når du i øvrigt kommunikerer med os i denne forbindelse.  

Vi har profiler på bl.a. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og YouTube. 

Ørsted Services A/S er sammen med Facebook og LinkedIn (”sociale medier”) fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger vores virksomhedsside på de sociale medier. Du kan læse mere i aftalen om fælles dataansvar med Facebook her, og LinkedIn her

Du kan læse mere om hvilke oplysninger sociale medier behandler om dig, når du besøger vores virksomhedsside på sociale medier i de pågældende tredjeparters privatlivspolitikker, som vi har linket til i cookieoversigten, som findes i vores cookiepolitik.

Vi anvender desuden medieovervågningsudbydere til at overvåge omtalen af vores virksomhed på internettet, herunder på sociale medier.

 

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, når du besøger vores digitale tjenester og virksomhedsside på de sociale medier, eller hvis du sender os henvendelser via de sociale medier.

 • Sociale medier
 

Vi behandler følgende oplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger: 

 • Navn, profilbillede, brugernavn, IP-adresse.

 • De oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillingerne hos de sociale medier, samt dine reaktioner på vores opslag på sociale medier og deling heraf. 

 • Ørsted behandler i øvrigt de oplysninger om dig, som du sender til Ørsted, f.eks. i forbindelse med en direkte henvendelse fra dig til os på sociale medier. Dette vil typisk være dit navn og et spørgsmål til os.
De personoplysninger, som Ørsted modtager, behandles som beskrevet under formålet: 'Kommunikation med dig'.
 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6.1.f (nødvendig af hensyn til vores 
  legitime interesse i markedsføring, at opnå kendskab til brugere af Ørsteds virksomhedsside på de sociale medier, samt kommunikation med brugere på Ørsteds virksomhedsside på sociale medier. 
 

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål:

 • Sletning af personoplysninger vi modtager i forbindelse med din kommunikation med os på sociale medier afhænger af kommunikationens indhold jf. de øvrige opbevaringsperioder anført i denne privatlivspolitik.

 • Vi sletter henvendelser modtaget i vores indbakke på sociale medier senest efter 1 år, medmindre Ørsted har en legitim interesse i at opbevare henvendelsen i længere tid. F.eks. verserende sager eller hvis besvarelsen ikke er færdigbehandlet. 

 • Kommentarer og lignende offentlige reaktioner på vores profiler og opslag slettes som udgangspunkt ikke - medmindre du selv vælger at slette disse, eller såfremt det fremstår nedsættende eller i en grov tone.

 • Oplysningerne på sociale medier, som Facebook og Instagram, opbevares af det sociale medie som beskrevet i deres egen privatlivspolitik.

4. Pligtmæssig information 

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi ikke:

 • Identificere billeder, video og optagelser af dig, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder; og
 • betale vederlaget i henhold til licensaftalen  

 

5. Modtagere af dine personoplysninger

Ørsted kan efter omstændighederne dele dine oplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere Ørsted
 • Koncernselskaber (se liste her)
 • Offentlige myndigheder 
 • Samarbejdspartnere
 • Aktører inden for energibranchen (distributionsselskaber, Energinet.dk, offentlige myndigheder og energileverandører)

 

6. Overførsel til tredjelande

I visse situationer vil vi overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

 • Landene er af EU-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger (såkaldte sikre tredjelande).

 • Hvis landene ikke af EU-Kommissionen er blevet vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, vil Ørsted sikre fornødne garantier i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande ved brug af EU-Kommissionens standardkontrakt, der er offentliggjort af EU-Kommissionen. Du kan få en kopi af denne kontrakt ved at kontakte os på info@orsted.com
 

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed  (i Danmark: Datatilsynet).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os, jf. pkt. 8. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Har du anmodet om at modtage informationer fra Ørsted, såsom nyhedsbreve, og ønsker du ikke længere at modtage disse, kan du til en hver tid afmelde dig i den e-mail, som du modtager eller ved at ringe til os.


8. Kontakt Ørsted vedrørende behandling af personoplysninger
 

Hvis du ønsker at kontakte Ørsted vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til info@orsted.com, eller at ringe på tlf. +45 99 55 11 11.

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed.

I Danmark er det Datatilsynet:


9. Ændring af vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på orsted.com eller e-mail.

Denne persondatapolitik er senest opdateret: Februar 2021