Se vores udestående obligationer, inklusive prospekter og forfaldsprofil.
Udestående obligationer - Ørsted A/S
 • EUR 4,875 % forfald i 2021
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  EUR 500 mio.
  Udestående beløb  EUR 272 mio. 
  Type  Senior gæld
  Forfaldsdato  16. december 2021 
  Udstedelsesdato  16. december 2009 
  Kuponrenter  Hvert år den 16. december 
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  London Stock Exchange 
  ISIN-kode  XS0473783891  
  Prospekt  Download prospekt (PDF)
  Download supplerende prospekt (PDF)
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår 

 • EUR 2,625 % forfald i 2022
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  EUR 750 mio. 
  Udestående beløb  EUR 517 mio. 
  Type  Senior gæld 
  Forfaldsdato  19. september 2022 
  Udstedelsesdato  19. september 2012 
  Kuponrenter  Hvert år den 19. september 
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch)
  Notering  London 
  ISIN-kode  XS0829114999 
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Download supplerende prospekt (PDF) 
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår 

 • GBP 2.125% forfald i 2027 – Grønne obligationer
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  GBP 350 mio. 
  Type  Senior gæld 
  Forfaldsdato  17 maj 2027 
  Udstedelsesdato  16 maj 2019 
  Kuponrenter  Hvert år den 17 maj
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program, maj 2019 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS1997070781
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår 
  Green Finance Framework Download Green Finance Framework
  Second Opinion (CICERO) Download Second Opinion (CICERO)

 • EUR 1,500 % forfald i 2029 - Grønne obligationer
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  EUR 750 mio. 
  Type  Senior gæld 
  Forfaldsdato  26. november 2029
  Udstedelsesdato  24. november 2017
  Kuponrenter  Hvert år den 26. november
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  London Stock Exchange
  ISIN-kode  XS1721760541
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Download supplerende prospekt (PDF)
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår (PDF)
  Green Bond dokumentation  Download Green Bond Framework (PDF)
  Download Second Opinion (CICERO)
   

 • GBP 4,875 % forfald i 2032
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  GBP 750 mio. 
  Type  Senior gæld 
  Forfaldsdato  12. januar 2032 
  Udstedelsesdato  12. januar 2012 
  Kuponrenter  Hvert år den 12. januar 
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  London Stock Exchange
  ISIN-kode  XS0730243150
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Download supplerende prospekt (PDF) 
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår 

 • GBP 2.500% forfald i 2033 – Grønne obligationer
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  GBP 300 mio. 
  Type  Senior gæld 
  Forfaldsdato  16 maj 2033 
  Udstedelsesdato  16 maj 2019 
  Kuponrenter  Hvert år den 16 maj 
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program, maj 2019 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS1997070864
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår 
  Green Finance Framework Download Green Finance Framework
  Second Opinion (CICERO) Download Second Opinion (CICERO)

 • GBP 0.375% CPI indekseret forfald i 2034 – Grønne obligationer
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  GBP 250 mio. 
  Type  Senior gæld 
  Reference-index U.K. Consumer Price Index (for alle items) udgivet af Office for National Statistics, UK (2015 = 100)
  Forfaldsdato  16 maj 2034 
  Udstedelsesdato  16 maj 2019 
  Kuponrenter  Hvert halvår den 16 maj og den 16 november 
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS1997071086
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår 
  Green Finance Framework Download Green Finance Framework
  Second Opinion (CICERO) Download Second Opinion (CICERO)

 • GBP 5,750 % forfald i 2040
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  GBP 500 mio. 
  Type  Senior gæld
  Forfaldsdato  9. april 2040 
  Udstedelsesdato  9. april 2010 
  Kuponrenter  Hvert år den 9. april 
  Dokumentation  Ørsted Debt Issuance Program 
  Kreditvurdering  BBB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa1 stabil udsigt (Moody's) og BBB+ stabil udsigt (Fitch) 
  Notering  London Stock Exchange
  ISIN-kode  XS0499449261
  Prospekter  Download prospekt (PDF)           
  Endelige vilkår  Download endelige vilkår (PDF)

 • EUR 6,250 % efterstillede værdipapirer med forfald i 3013
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  EUR 700 mio. 
  Type  Ansvarlig hybridkapital 
  Forfaldsdato  26. juni 3013 
  Udsteders købsoption til nominel værdi  26- juni 2023
  Udstedelsesdato  26. juni 2013  
  Kupon Fast kuponrente i de første ti år (2013-2023) på 6,25 procent pr. år. Renten tilpasses derefter hvert femte år med den femårige euroswaprente + 4,75 procentpoint for 2023-2043 og 5,50 procentpoint efter 2043.  
  Kuponrenter  Hvert år den 26. juni 
  Dokumentation  Dokumentation for uafhængig euroobligation
  Kreditvurdering  BB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa3 stabil udsigt (Moody's) og BBB- stabil udsigt (Fitch)
  Notering  Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS0943370543
  Prospekter 

  Download prospekt (PDF)
  Download prismeddelelse (PDF)


 • EUR 3,000 % efterstillede værdipapirer med forfald i 3015
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb 

  EUR 600 mio. 

  Udestående beløb EUR 76,3 mio.
  Type  Ansvarlig hybridkapital 
  Forfaldsdato  6. november 3015
  Indfrielsesdag 7. februar 2020 baseret på meddelelse om tilbagebetaling offentliggjort den 7. januar 2020.
  Udsteders købsoption til nominel værdi 6. november 2020
  Udstedelsesdato  6. maj 2015 
  Kupon  Fast kuponrente i de første 5,5 år (6. maj 2015-6. november 2020) på 3,0 procent pr. år. Renten tilpasses derefter hvert femte år med den femårige euroswaprente + 2,819 procentpoint fra 6. november 2020, + 3,069 procentpoint fra 6. november 2025 og + 3,819 procentpoint fra 6. november 2040. 
  Kuponrenter  Hvert år den 6. november
  Dokumentation  Dokumentation for uafhængig euroobligation
  Kreditvurdering  BB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa3 stabil udsigt (Moody's) og BBB- stabil udsigt (Fitch)
  Notering Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS1227607402
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Download prismeddelelse (PDF) 
  Download tilsagnsaftale (PDF)

 • EUR 2,250 % efterstillede værdipapirer med forfald i 3017 - Grønne obligationer
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  EUR 500 mio. 
  Type  Ansvarlig hybridkapital
  Forfaldsdato  24. november 3017
  Udsteders købsoption til nominel værdi 24. november 2024
  Udstedelsesdato 24. november 2017
  Kupon Fast kuponrente i de første 7 år (24 nov 2017 - 24 nov 2024) på 2,250 procent pr. år. Renten tilpasses derefter hvert femte år med den femårige euroswaprente + 1,899% procentpoint fra 24 november 2024 og + 2,149 procentpoint fra 24. november 2029 og + 2,899 procentpoint fra 24. november 2044
  Kuponrenter  Hvert år den 24. november
  Dokumentation  Dokumentation for uafhængig euroobligation
  Kreditvurdering  BB+ stabil udsigt (Standard & Poor's), Baa3 stabil udsigt (Moody's) og BBB- stabil udsigt (Fitch)
  Notering  Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS1720192696
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Green Bond dokumentation

  Download Grønne obligationer

  Download Second Opinion (CICERO)


 • EUR 1.75% efterstillede værdipapirer med forfald i 3019 - Grønne obligationer
  Udsteder  Ørsted 
  Udstedt beløb  EUR 600 mio. 
  Type  Ansvarlig hybridkapital 
  Forfaldsdato  9. december 3019 (NC8)
  Første rentetilpasning og indfrielsesmulighed 9. december 2027 
  Udstedelsesdato  9. december 2019
  Kupon  Fast kuponrente i de første 8 år på 1,75 procent pr. år. Renten tilpasses derefter hvert femte år med den femårige euroswaprente + 1,952 procentpoint fra 9. december 2027, + 2,02 procentpoint fra 9. december 2032 og + 2,952 procentpoint fra 9. december 2047. 
  Kuponrenter  Hvert år den 9. december
  Dokumentation  Separat eurobond dokumentation
  Kreditvurdering  BB+ (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) og BBB- (Fitch)
  Notering Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-kode  XS2010036874
  Prospekter  Download prospekt (PDF)
  Download prismeddelelse (PDF) 
  Download tilsagnsaftale (PDF)

Udestående obligationer - Ørsted Wind Power TW Holding A/S
 • TWD 0.920% forfald i 2026 - Grønne obligationer
  Udsteder Ørsted 
  Udstedt beløb TWD 4 mia. 
  Type  Senior gæld
  Garant Ørsted A/S
  Forfaldsdato 19. November 2026
  Kuponrenter  (fast indtil udløbsdato): 0,920 %
  Dokumentation Ørsted Debt Issuance Program, November 2019
  Kreditvurdering twAA from Taiwan Rating (et datterselskab af Standard & Poor’s) 
  Notering Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-Kode TW000F156013
  Prospekt Download prospekt (PDF)
  Endelige vilkår
  Download endelige vilkår (PDF)
  Green Finance Framework
  Download Green Finance Framework (PDF)
  Second Opinion
  Download Second Opinion (PDF)

 • TWD 1.500% forfald i 2034 - Grønne obligationer
  Udsteder Ørsted 
  Udstedt beløb TWD 8 mia. 
  Type  Senior gæld
  Garant Ørsted A/S
  Forfaldsdato 19. November 2034
  Kuponrenter  (fast indtil udløbsdato): 1,500 %
  Dokumentation Ørsted Debt Issuance Program, November 2019
  Kreditvurdering twAA from Taiwan Rating (et datterselskab af Standard & Poor’s) 
  Notering Luxembourg Stock Exchange
  ISIN-Kode TW000F156021
  Prospekt Download prospekt (PDF)
  Endelige vilkår
  Download endelige vilkår (PDF)
  Green Finance Framework
  Download Green Finance Framework (PDF
  Second Opinion
  Download Second Opinion (PDF)

Gældsinvestorprofil
Ovenfor er angivet Ørsteds forfaldsprofil per 15.11.2019 i milliarder kroner.

Kreditvurderinger

Se vores kreditvurderinger, og få adgang til vores primære kreditanalytikere