Vores aktionærer kan udøve deres ret til at træffe beslutninger i Ørsted på vores generalforsamlinger, enten ved personligt fremmøde eller ved at afgive fuldmagt eller brevstemme. 

I 2020 afholdes den ordinære generalforsamling mandag den 2. marts 2020, kl. 10.00, i Tivoli Hotel & Congress Center. Du finder materialet vedrørende den ordinære generalforsamling til højre i boksen 'Relateret materiale'. 

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er også udsendt pr. e-mail til samtlige aktionærer, som havde registreret deres e-mailadresse i Ørsted’s Aktionærportal før indkaldelsen blev offentliggjort. Du kan logge ind på Aktionærportalen via linket til højre.

På Aktionærportalen kan du bestille adgangskort samt afgive fuldmagt- eller brevstemme. Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt- eller brevstemme kan også ske ved at udfylde og sende blanketterne til Computershare eller kontakte Computershare pr. telefon. Du finder nærmere information herom i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen og blanketterne finder du under 'Relateret materiale'.

Hvis du har spørgsmål vedrørende registrering af e-mailadresse i Aktionærportalen, adgangskort, fuldmagter eller brevstemmer, kan du kontakte Computershare A/S på telefon (+45) 4546 0997 eller via e-mailadressen gf@computershare.dk. 

Har du spørgsmål til Ørsteds ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten, selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, kan du kontakte os via e-mailadressen generalmeetings@orsted.dk.

Materiale vedrørende vores tidligere generalforsamlinger finder du nedenfor. 

 
Generalforsamling 
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Finansielle rapporter og præsentationer

Find alle vores rapporter og præsentationer