Ansvarsfraskrivelse

Informationen på orsted.com er leveret i god tro og bør kun benyttes til generelle informationsformål. Hverken Ørsted A/S eller dets koncernforbundne selskaber giver nogen garanti eller repræsentation hvad angår fuldstændigheden eller nøjagtigheden af informationen. Ørsted A/S og dets koncernforbundne selskaber kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for skader eller tab af nogen art der måtte opstå som følge af handlinger taget på baggrund af informationer, produkter eller ydelser nævnt på denne hjemmeside.

Visse udtalelser på denne hjemmeside reflekterer Ørsted A/S’ direktions holdninger og direktionens antagelser samt information tilgængelig for direktionen, sådanne udtalelser kan derfor være fremadskuende. Sådanne fremadskuende udtalelser indebærer kendte samt ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer der kan få faktiske resultater til at differentiere betydeligt fra, hvad de fremadskuende resultater direkte eller indirekte måtte give udtryk for.

Enhver, der har til hensigt at gøre brug af Ørsted A/S’ produkter eller ydelser, skal læse og følge alle instruktioner, der medfølger det omtalte produkt eller ydelse, og skal rette sig efter den gældende lovgivning, regler samt vejledning for brug af produktet eller ydelsen.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside er udelukkende reguleret i henhold til dansk lovgivning uden hensyn til international privatret. Enhver konflikt, der opstår på baggrund af denne ansvarsfraskrivelse, vil blive underlagt enekompetencen af den danske domstol.