I Ørsted har vi besluttet, at al vores fremtidige finansiering vil være i et grønt format. Ørsted har derfor udviklet et Green Finance Framework, der er en opdatering til det eksisterende program fra 2017. Programmet er udvidet til også at inkludere andre finansielle instrumenter end grønne obligationer og følger principperne for udstedelse af grønne obligationer og grønne lån (Green Bond Principles 2018 and Green Loan Principles 2018.)

Ørsteds Green Finance Framework har modtaget en 'second opinion' og fået farven mørkegrøn (Dark Green Shading) fra CICERO Shades of Green.

Gældsbeviser

Se det seneste program for gældsudstedelse (EMTN), og få overblik over vores revolverende kreditfaciliteter