Ørsted, Aker Carbon Capture og Microsoft går sammen om at udforske udviklingen af CO2-fangst

Nyt samarbejde om at udforske de teknologiske, lovgivningsmæssige og kommercielle muligheder for at udvikle CO2-fangst på biomassefyrede kraftvarmeværker. 
 

Ørsted, Aker Carbon Capture og Microsoft har underskrevet en hensigtserklæring om at undersøge mulighederne for at bidrage til udviklingen af CO2-fangst og -lagring på biomassefyrede kraftvarmeværker i Danmark.

CO2-fangst og -lagring er generelt anerkendt som et vigtigt redskab både i forhold til at nå de danske klimamål om at reducere CO2-udledningerne med 70 % i 2030 og i forhold til at opfylde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C.

Ved at fange CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og lagre den i undergrunden er det muligt ikke kun at reducere, men også fjerne CO2-udledningerne fra atmosfæren, da CO2 fra bæredygtig biomasse er en del af en naturlig biogen kulstofcyklus.

De tre selskaber vil samarbejde om at adressere de teknologiske, lovgivningsmæssige og kommercielle udfordringer og muligheder for at skabe negative udledninger ved at fange og lagre CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker. Og hver af de tre parter kommer til at spille en afgørende og klart defineret kommerciel rolle.  

I henhold til hensigtserklæringen er parterne enige om at:

  • undersøge muligheden for i fællesskab at udvikle et projekt med negative udledninger på et af Ørsteds biomasseanlæg i Danmark, eventuelt ved hjælp af Northern Lights-projektet, hvor Microsoft allerede er samarbejdspartner
  • undersøge mulighederne for et teknologisk samarbejde, hvor Microsofts digitale ekspertise integreres i et projekt om fangst af biogent CO2, og Aker Carbon Capture anvender sin HSE-venlige teknologi til CO2-fangst, hvor der tages hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø.
  • identificere måder, hvorpå Microsoft, Aker Carbon Capture og Ørsted sammen kan fremskynde udviklingen af et projekt til fangst af biogent CO2
  • undersøge og tale for politikker, der medvirker til at fremskynde de lovgivningsmæssige rammer for negative udledninger i europæiske lande. 

Når parterne er kommet i mål med aktiviteterne på disse fire områder, er det den endelige vision at fremme processen for at gøre det lettere at opnå negative udledninger og få idriftsat en reel kommerciel og teknisk løsning, der skaber betydelige negative udledninger. 

Ørsted har i dag seks biomassefyrede kraftvarmeværker og leverer omkring en fjerdedel af Danmarks fjernvarmeforbrug. Den biomasse, der anvendes som brændstof på Ørsteds kraftvarmeværker, kommer fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove og består af resttræ, som fx savsmuld fra savværker, skæve træer eller restprodukter fra udtynding af skovene. Dette træ er af for lav kvalitet til at kunne bruges i bygge- eller møbelbranchen. Enten kan man lade resttræet rådne op i skoven, man kan brænde det af, eller man kan bruge det fx som erstatning for gas og kul i energiproduktionen. Alt det resttræ, som Ørsted køber, kommer fra skove i vækst. Det betyder, den CO2, der udledes, når resttræet omdannes til energi, optages af skoven igen i løbet af få år.

Selvom Ørsted forudser, at teknologier baseret på vedvarende strøm vil erstatte en væsentlig del af bioenergien i fjernvarmen i perioden frem mod 2040, forventer man, at CO2-fangst på en række biomassefyrede kraftvarmeværker vil komme til at spille en vigtig rolle i energiomstillingen.

"CO2-fangst vil med al sandsynlighed blive en vigtig del af den grønne omstilling, og vi ser muligheder for at fange CO2 på nogle af vores biomassefyrede kraftvarmeværker og enten lagre den i undergrunden for at opnå negative udledninger eller bruge den indvundne CO2 til at producere grønne brændstoffer i Power-to-X-anlæg. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at udforske de lovgivningsmæssige, tekniske og økonomiske muligheder for CO2-fangst på vores anlæg," siger Ole Thomsen, Senior Vice President i Ørsted.

Microsoft deltager globalt i en lang række initiativer, som har til formål at reducere CO2-udledningerne. Microsoft har været CO2-neutral i hele verden siden 2012 og har forpligtet sig til at være CO2-negativ i 2030. Det er deres mål at fremme bæredygtig udvikling og forretningsaktiviteter med lave CO2-udledninger globalt gennem bæredygtig forretningspraksis og cloudbaserede teknologier.

"Partnerskaber på tværs af sektorer og digital innovation er afgørende i kampen mod klimaforandringerne. Planen om at nå den danske ambition om at reducere CO2-udledningerne med 70 % inden 2030 er til dels baseret på fangst og lagring af CO2 i stor skala, og vi glæder os til at understøtte dette sammen med Ørsted og Aker Carbon Capture," forklarer Nana Bule, administrerende direktør for Microsoft Danmark og Island.

"Samarbejdet med Ørsted og Microsoft åbner op for et potentielt helt nyt projekt om fangst og lagring af CO2 - og er samtidig et projekt, hvor der bliver sat skub i arbejdet," siger Valborg Lundegaard, CEO i Aker Carbon Capture.

Aker Carbon Capture har udviklet teknologier til CO2-fangst og leveret projekter i mere end ti år, og virksomheden tilbyder i dag løsninger, der kan hjælpe kunder på tværs af flere sektorer med at etablere bæredygtige forretningsmodeller til fremtiden.

"Aker Carbon Capture, der fokuserer på HSE-venlig CO2-fangst, tilfører partnerskabet sin markedsførende teknologi, så udviklingen af en komplet værdikæde til fangst og lagring af biogent CO2 kan fremskyndes," siger Lundegaard.


Kontaktinformation
Carsten Birkeland Kjær, Manager, Ørsted, 99 55 77 65
Morten Skøtt, pressechef, Microsoft Danmark, 29 22 97 60
Ivar Mathias Simensen, Head of Communication, Aker Horizons, +47 46 40 23 17