Konsortium modtager finansiering til at undersøge brintproduktion på havet

ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy og Element Energy har af Europa-Kommissionens fællesforetagende for brændselsceller og brint 2 (FCH2-JU) fået tildelt EUR 5 mio. til at undersøge og afprøve et kombineret vindmølle- og elektrolyse-system, designet til drift på havet.

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH2-JU), et offentligt-privat partnerskab under Europa-Kommissionen, har tildelt konsortiet bag OYSTER-projektet, der består af ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy og Element Energy, EUR 5 mio. til at undersøge mulighederne og potentialet i at forbinde en havvindmølle direkte til et elektrolyseanlæg og transportere vedvarende brint til land. Konsortiet vil i et pilotforsøg, der skal foregå på kysten ved et havvindsprojekt, udvikle og teste et elektrolyseanlæg i megawattskala, der er designet til drift på havet. Projektet koordineres af Element Energy.

For at realisere potentialet i brintproduktion på havet, er der brug for kompakte elektrolyse-systemer, som både kan holde til det barske miljø til havs og kræver minimal vedligeholdelse, men som samtidig kan levere det omkostnings- og performanceniveau, der skal til, for at kunne producere billig brint. OYSTER-projektet vil være et stort skridt på vejen mod dette mål.

Elektrolyse-systemets design skal være kompakt, skal kunne integreres med en enkelt havvindmølle og tilpasse sig møllens produktionsprofil. Elektrolyse-systemet vil desuden blive integreret med processer til at afsalte og behandle havvand, så det bliver muligt at bruge det som råstof i elektrolyseprocessen.

Partnerne i OYSTER-projektet har en fælles vision om at producere brint fra havvind til en pris, der kan konkurrere med prisen på naturgas (med en realistisk CO2-afgift). Dermed vil der blive åbnet op for et marked for store mængder vedvarende brint, hvilket vil kunne påvirke CO2-udledningen mærkbart og lette overgangen til et 100 % vedvarende energisystem i Europa.

Projektet er et afgørende første skridt på vejen mod at udvikle kommerciel produktion af brint på havet og vil demonstrere innovative løsninger med et stort potentiale i og uden for Europa.

Projektet starter efter planen i 2021 og løber frem til udgangen af 2024. ITM Power er ansvarlig for at udvikle og teste elektrolyse-systemet, mens Ørsted står for analyse af udrulningen på havet, forundersøgelsen af fremtidige fysiske udrulninger af elektrolyseanlæg på havet og skal støtte ITM Power i arbejdet med at designe og teste elektrolyseanlægget, så det tilpasses det marine miljø. Siemens Gamesa Renewable Energy og Element Energy bidrager med teknisk viden og projektekspertise.

Graham Cooley, administrerende direktør for ITM Power, siger:
"ITM Power er glade for at være en del af dette spændende projekt, hvor vi sammen med førende virksomheder i branchen undersøger potentialet for at bruge havvind til produktion af vedvarende brint på havet."

Anders Christian Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brintaktiviteter, siger:

"For at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, skal vi elektrificere så meget som muligt. Men i nogle sektorer er det ikke muligt at nedbringe CO2-udledningen ved hjælp af elektrificering, og her kan vedvarende brint komme til at spille en stor rolle. Brintproduktion på havet kan i fremtiden blive en supplerende måde til at føre de store mængder energi, der produceres af havvindmøller, i land. Som verdens største selskab inden for havvind er vi selvfølgelig ivrige efter at opnå en bedre forståelse af, hvad der skal til for at producere vedvarende brint på havet som et potentielt fremtidigt supplement til vores produktion af grøn strøm. Som pionerer inden for havvind ved vi, at det kræver grundige analyser og test, før vi kan anvende nye teknologier på havet."

Bart Biebuyck, Executive Director, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), siger:

"OYSTER-projektet er en meget spændende tilføjelse til FCH JU's vifte af elektrolyseprojekter, der skal danne grundlag for udvikling af et elektrolyseanlæg til produktion af vedvarende brint i det barske miljø til havs. Målet er at få den optimale integration af elektrolyseanlæg med havvindmøller, så det bliver muligt at lagre energien, der bliver produceret, i form af brint. Vi er meget glade for at støtte dette innovative projekt, der kan reducere miljøpåvirkningen fra øvrige industrielle processer."

Michael Dolman, Associate Director hos Element Energy, siger:

"Havvind er nu en af de billigste former for elproduktion i Europa og vil spille en vigtig rolle i Europas grønne omstilling. Der er stigende interesse i at transportere vedvarende energi i form af brint, især fra de vindmølleparker, der ligger langt fra land. Hvis vi skal realisere denne vision, er der brug for yderligere udvikling og innovation af den slags, som OYSTER-projektet leverer, og Element Energy er glade for at koordinere projektet."

Om OYSTER-projektet og FCH2-JU

Projektet har modtaget støtte fra det europæiske fællesforetagende for brændselsceller og brint 2 (FCH2-JU) under tilskudsaftale nr. 101006751. Dette fællesforetagende får støtte fra EU's fælles strategiske ramme for forskning og innovation Horizon 2020, Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research. FCH2-JU er et unikt, offentligt-privat partnerskab, der støtter forskning, teknologisk udvikling og demonstrationsaktiviteter inden for brændselsceller og brintenergiteknologier i Europa. Formålet er at fremskynde indførelsen af disse teknologier på markedet og dermed realisere deres potentiale som et instrument til at opnå et CO2-frit energisystem.

Om ITM Power

ITM Power plc udvikler integrerede brintenergiløsninger til at balancere elnettet, lagre energi og producere vedvarende brint til transport, opvarmning og kemikalier. I 2004 blev ITM Power plc noteret på AIM-markedet på London Stock Exchange. I oktober 2019 meddelte selskabet, at man havde rejst GBP 58,8 mio. - herunder et bidrag fra Linde på GBP 38 mio. - samt at man havde indgået et joint venture med Linde for at fokusere på levering af vedvarende brint til store industriprojekter verden over.

I november 2020 havde ITM Power rejst yderligere GBP 172 mio., herunder GBP 30 mio. fra Snam, en af verdens førende operatører af energiinfrastruktur. I september 2015 underskrev ITM Power en aftale om at opsætte brintstandere på Shell-tankstationer (som blev udvidet i maj 2019 til at omfatte busser, lastbiler, tog og skibe), og i januar 2018 underskrev selskabet en aftale om at opføre et elektrolyseanlæg på 10 MW på Shells tyske Rheinland-raffinaderi. I juli 2019 meddelte ITM Power, at man havde leaset verdens største fabrik til produktion af elektrolyseanlæg i Sheffield, Storbritannien, med en årlig kapacitet på 1 GW (1.000 MW). Kunder og partnere omfatter bl.a. Sumitomo, Ørsted, Phillips 66, National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, Gasunie, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai og Anglo American.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Koncernen havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro).

Om Siemens Gamesa Renewable Energy

Siemens Gamesa er en af verdens førende leverandører til vindmølleindustrien med en stærk tilstedeværelse i alle dele af branchen: havvind, landvind og service. Med sine avancerede digitale produktløsninger kan selskabet tilbyde et af sektorens bredeste produktsortimenter samt brancheførende serviceløsninger og bidrager herigennem til at gøre grøn energi til en mere konkurrencedygtig og pålidelig løsning. Siemens Gamesa fremstiller, installerer og vedligeholder både land- og havvindmøller og har installeret mere end 107 GW på verdensplan. Selskabets har en ordrebeholdning til en samlet værdi på EUR 30,2 mia. Selskabets hovedkontor ligger i Spanien og er noteret på den spanske børs (handlet under IBEX 35-indekset).

Om Element Energy

Element Energy er en dynamisk energikonsulentvirksomhed i vækst med speciale inden for CO2-neutrale energiløsninger. Virksomheden er specialiseret i intelligent analyse af CO2-neutrale energiløsninger og hjælper sine kunder med at forstå mulighederne inden for CO2-neutrale teknologier og udvikle innovative projekter, der anvender disse teknologier. Element Energy er involveret i mange af de største brintprojekter i Europa. Disse omfatter en række projekter inden for vedvarende brintproduktion i stor skala og den relaterede anvendelse af brint i transportsektoren og industrien.

 

Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
mikon@orsted.dk
+45 9955 9425
 
ITM Power plc 
Rebecca Markillie
Marketing and Communications Manager
RLM@itm-power.com