Ørsted og Yara vil udvikle banebrydende projekt om grøn ammoniak i Holland

Ørsted, der er verdens førende udvikler af havvind, og Yara, der er verdens førende producent af gødning, er gået sammen om et banebrydende projekt, hvor fossil brint skal erstattes med vedvarende brint i produktionen af ammoniak. Det kan potentielt betyde en reduktion på mere end 100.000 tons CO2 om året, hvilket svarer til at fjerne 50.000 konventionelle biler fra vejene. Hvis der sikres tilstrækkelig offentlig medfinansiering, og hvis de lovgivningsmæssige rammer falder på plads, kan projektet stå driftsklart i 2024/2025.
Ørsteds Borssele 1&2 havvindmøllepark
Ørsteds Borssele 1&2 havvindmøllepark

Yara og Ørsted har begge en vision om at skabe en bæredygtig fremtid ved at være pionerer og er derfor gået sammen om at udvikle et 100 MW stort elektrolyseanlæg til produktion af vedvarende brint fra havvind. Tanken med projektet er at benytte vedvarende brint i stedet for fossilbaseret brint til at producere ammoniak på Yaras anlæg i Sluiskil, som ligger i den hollandske provins Zeeland. Den vedvarende brint vil generere ca. 75.000 tons grøn ammoniak om året - svarende til ca. 10 % af kapaciteten på et af ammoniakanlæggene i Sluiskil - baseret på vedvarende energi fra Ørsteds havvindmølleparker. Ørsted indvier snart havvindmølleparken Borssele 1 & 2, som bliver den næststørste havvindmøllepark i verden, når den står klar. Den ligger ud for Zeelands kyst tæt på Sluiskil-anlægget.

Planen er at anvende den grønne ammoniak til at producere CO2-neutrale gødningsprodukter for at reducere CO2-udledningen i fødevareværdikæden. På længere sigt har ammoniakken også potentiale til at blive anvendt som klimaneutralt brændstof til skibe.

Brint, der fremstilles af vedvarende energikilder, er et CO2-frit alternativ til fossilbaseret brint, men er i dag forbundet med væsentligt højere omkostninger. At udligne denne omkostningsforskel vil tage tid og forudsætte offentlig støtte som supplement til private investeringer i storskalaproduktion af vedvarende brint og ammoniak. Derfor vil Ørsted og Yara nu søge om offentlig medfinansiering til udviklingen og opførelsen af det 100 MW store elektrolyseanlæg. Hvis projektet opnår tilstrækkelig medfinansiering, og hvis business casen holder, kan der træffes endelig investeringsbeslutning om opførelse af anlægget sidst i 2021 eller i begyndelsen af 2022.

"Ørsted ønsker at investere i produktion af vedvarende brint i stor skala, og med den rette opbakning vil dette fælles flagskibsprojekt mellem Yara og Ørsted ikke blot medføre en betydelig reduktion af CO2-udledningen, det vil også være med til at modne teknologien med henblik på at nedbringe udledningen fra europæisk industri i bred forstand," siger Martin Neubert, der er koncerndirektør og administrerende direktør for Ørsted Offshore.

"Grøn ammoniak kan blive vigtig for en bæredygtig fødevareproduktion og er samtidig en af de mest lovende CO2-neutrale energibærere med flere anvendelsesmuligheder på energiområdet, herunder som skibsbrændstof med reduceret CO2-udledning. Samarbejdet med Ørsted om dette projekt i Holland er et vigtigt skridt for, at Yara kan indfri sine strategiske ambitioner," siger Terje Knutsen, der er koncerndirektør og chef for Farming Solutions i Yara.


Med sine rigelige havvindressourcer og store brintforbrugscentre i kystnære områder er Holland godt rustet til at gå forrest i den grønne omstilling af tung industri ved hjælp af strøm fra havvind. Samtidig kan Holland sikre konkurrenceevnen i vigtige industrisektorer samt skabe økonomisk aktivitet og arbejdspladser. Projektet kan blive en milepæl i brintkøreplanen for Smart Delta Resources-klyngen i Zeeland og et vigtigt skridt på vejen mod at øge Hollands kapacitet af

vedvarende brint til 3-4 GW inden 2030.

 

Om Ørsted
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro).

Om Yara
Yaras mission er både enkel og ambitiøs: Vi vil gå forrest i at brødføde verdens voksende befolkning på en ansvarlig måde og samtidig passe på vores jordklode. Løsninger og produkter inden for plantenæring samt redskaber inden for præcisionsjordbrug gør det muligt for landbruget at øge udbytter og forbedre produktkvaliteten, samtidig med at miljøbelastningen reduceres. Derudover er vores mål er at skabe en bæredygtig produktion af mineralske gødningsstoffer. Vi tilskynder til en åben, mangfoldig og inkluderende kultur, som fremmer sikkerheden og integriteten for vores medarbejdere, leverandører, partnere og samfundet som helhed. Yara blev grundlagt i 1905 for at løse den begyndende hungersnød i Europa og har en global tilstedeværelse med mere end 17.000 ansatte og kontorer i over 60 lande. I 2019 havde Yara en omsætning på USD 12,9 milliarder. www.yara.com.


Kontaktinformation
Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
+45 99 55 60 17
tomlc@orsted.dk
 
Ørsteds hollandske presseafdeling
Stefan de Bruijn
+31 6 15 18 62 00
xsdeb@orsted.nl
 
Yaras presseafdeling
Kristin Nordal
+47 900 15 550
kristin.nordal@yara.com
 
Yaras hollandske presseafdeling
Gijsbrecht Gunter
++31 (0)6 83 525 990
gijsbrecht.gunter@yara.com