Ørsted går sammen med Pict Offshore om at udvikle banebrydende teknologi til drift og vedligeholdelse af havvindmøller

Ørsted har købt en andel på 22,5 % i Pict Offshore, der har udviklet en innovativ teknologi, som kan revolutionere den måde, teknikere får adgang til havvindmøller på.
Ørsted og Pict Offshore har sammen udviklet Get Up Safe-systemet (GUS), der består af et bevægelseskompenserende hejseværk, som gør det muligt for teknikerne at komme sikkert fra et lille fartøj i bevægelse og over til havvindmøllen. 

Med denne teknologi behøver teknikerne ikke længere træde fra en båd, der bevæger sig, over på en stige for derefter at klatre (nogle gange mere end 20 meter) op ad stigen til vindmølleplatformen. I stedet kan de hægte sig fast til det nye system og blive hejst let og sikkert direkte fra båden til bunden af mølletårnet. 

Systemets bevægelseskompensation betyder, at linens længde ændres i forhold til bådens bevægelser, så selv i perioder med kraftig bølgegang er der ingen fare for, at teknikeren kolliderer med båden. 

Derudover overflødiggør teknologien behovet for en ekstern stige på vindmøllens overgangsstykke, hvilket reducerer mængden af stål, der skal bruges til konstruktionen og dermed giver mulighed for yderligere besparelser. 

Teknologien er patenteret og næsten færdigudviklet. Som en del af testprocessen er der allerede gennemført 1.600 vellykkede løft og overførsler på Ørsteds sites.

Mark Porter, Senior Vice President for Offshore Operations i Ørsted, siger:
”Havvindmølleindustrien har allerede solid erfaring med innovation og hurtig nedbringelse af omkostninger, og vi er hele tiden på udkig efter nye teknologier, der kan forbedre både opførelsen og vedligeholdelsen af vores projekter.  Med denne banebrydende nye teknologi kan vi give vores teknikere en mere effektiv, sikker og omkostningseffektiv adgang til havvindmøllerne.” 

”Vi er glade for at samarbejde med en innovativ, mindre virksomhed som Pict Offshore om at revolutionere den måde, vores teknikere kommer på arbejde på. Den globale havvindmølleindustris fortsatte vækst åbner store muligheder for denne teknologi.”

Philip Taylor, adm. direktør hos Pict Offshore, siger: 
”Vi har virkelig draget nytte af Ørsteds erfaring og viden som verdens største udvikler af havvindmølleparker. Samarbejdet med dem har gjort os i stand til at få denne nye teknologi hurtigere på markedet.”

”Det bevægelseskompenserende Get Up Safe-hejseværk er et ambitiøst fremskridt for hele havvindindustrien, der revolutionerer teknikernes måde at komme på arbejde på, og vi er stolte af, at vi nu er nået til den sidste del af testfasen. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Ørsted og se, hvor engageret virksomheden er i at finde nye og bedre løsninger.”

Pict Offshore  var tidligere en del af det innovative sikkerhedsselskab Limpet Techology og har hovedsæde i Fife i Skotland.

Udviklingen af produktet begyndte I 2016 og blev støttet af en innovationsbevilling fra den skotske regering. Fra 2017 blev prototyper af systemet testet på Offshore Renewable Energy Catapults 7 MW Levenmouth demonstrationsmølle i Skotland og var en del af deres ”Backing the Game Changers”-kampagne. 

Systemet blev oprindeligt udviklet til at hjælpe teknikere med at komme over på adgangsstigerne i højere bølgegang. Ørsted har samarbejdet med Pict Offshore om at videreudvikle produktet, så der i den sidste ende ikke længere vil være  behov for overgangsstiger, hvorved båden kan lægge til direkte ved vindmøllen.

Baggrund: Hvordan kommer vindmølleteknikerne til og fra arbejde?

Fra en CTV (fartøj til mandskabstransport) med bådlanding og lejder
Som det er nu, lægger en CTV til ved det gule overgangsstykke mellem fundamentet og mølletårnet, hvor teknikeren hægter sig fast på stigens sikkerhedsline og klatrer op ad stigen på overgangsstykket, der fører op til vindmøllens platform.  

Fra en helikopter
Efterhånden som havvindmølleparkerne opføres længere fra land, er det blevet mere almindeligt at bruge helikopter til at transportere teknikerne til og fra vindmøllerne. Fordelen ved at bruge helikopter er, at man ikke skal bekymre sig om bølgehøjden, men der er alligevel ca. 25 % af fejlfindingsopgaverne , som helikopterne ikke kan bruges til. Samtidig er det meget dyrere at transportere mandskab med helikopter end med CTV. 

Fra en bevægelseskompenserende landgangsbro
Med den sidste nye teknologi kan teknikerne nu benytte en bevægelseskompenserende landgangsbro til at gå direkte fra et fartøj over til vindmølleplatformen eller en anden konstruktion på havet. Den nye bevægelseskompenserende landgangsbro er udstyret med et lasersystem, som måler havets bevægelser og kompenserer for dem, så landgangsbroen hele tiden holdes i et stabilt leje. Disse systemer overflødiggør både bådlanding og stige, men de kan kun bruges fra store SOV-fartøjer, som ikke egner sig til alle havvindmølleparker. 

Hvordan fungerer den nye teknologi?

Get Up Safe er en teknisk unik løsning, der giver adgang til en vindmølle uden bådlanding og stiger fra enhver CTV, uanset størrelse. Med det bevægelseskompenserende hejseværk hejses teknikerne direkte fra båden til fundamentets top, hvilket gør bådlandinger og stiger helt overflødige. 

  • CTV’en lægger til direkte ved overgangsstykket. Dette er revolutionerende, da CTV’erne tidligere har lagt til ved bådlandinger
  • Sikkerhedslinen hentes ned ved hjælp af en fjernbetjening, og teknikeren fastgør linen til sin GUS-line (der er ikke brug for yderligere karabinhager) og løftes op på platformen
  • Systemet er fuldt bevægelseskompenserende og bruger indbygget laserteknologi til at følge dækkets bevægelser. Det betyder, at hvis fartøjet oplever pludselige op- og nedadgående bevægelser, så bliver teknikeren automatisk samtidig hejst op eller sænket ned og er derfor i intet øjeblik udsat for fare. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17