By & Havn overtager ikonisk kraftværk i København

Ørsted overdrager Svanemølleværket i København til By & Havn. Overdragelsen sker med henblik på at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at omdanne de ikoniske bygninger i Nordhavn til Danmarks Tekniske Museum, som i dag ligger i Helsingør.
By & Havn ejer grunden, som Svanemølleværket ligger på, og Ørsted forlader lejemålet før tid, så By & Havn kan vurdere om der skal skabes plads til fx kulturelle aktiviteter i kraftværksbygningerne. Parterne er derfor blevet enige om, at værket overdrages til By & Havn i 2023. By & Havn vil lave en tilbundsgående undersøgelse af bygningens muligheder for at kunne blive til Danmarks Tekniske Museum.

Svanemølleværket kan give et nyt og bedre museum
Dansk Industri og Danmarks Tekniske Museum ser store muligheder i at flytte museet fra udkanten af Helsingør til Svanemølleværket som led i modernisering af museet.

”Der er ingen tvivl om, at Svanemølleværket ville være en fantastisk beliggenhed for Danmarks Tekniske Museum og vi ser frem til at få undersøgt mulighederne for at kunne flytte dertil. Det kan åbne muligheden for, at museet på levende vis kan præsentere én sammenhængende historie om teknologi, industri og videnskab som grundlaget for det moderne højteknologiske samfund. Vores mål er at skabe et fantastisk teknisk museum i enestående fysiske rammer, der på linje med de bedste internationale tekniske museer fortæller de mange historier fra danske opfindere, håndværk og industri,” siger Jørgen Lindegaard, formand for Danmarks Tekniske Museum.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, siger om projektet:

”Svanemølleværket er en ikonisk bygning, som jeg håber kan blive åbnet for offentligheden. Med sin tætte kontakt til byens industrihistorie og beliggenhed tæt på de nye bykvarterer og vandet giver det mulighed for at skabe nyt liv i området. Nu laver vi først en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at kunne rumme Danmarks Tekniske Museum, og så håber vi, at det kan lade sig gøre”

Varmeforsyningen opretholdes
Ørsted leverer i dag fjernvarme fra Svanemølleværket til de københavnske forsyningsselskaber CTR og HOFOR, og der vil derfor skulle etableres ny varmeproduktionskapacitet som erstatning for produktionen på Svanemølleværket. Den præcise placering og størrelse er endnu ikke besluttet. CTR og HOFOR ønsker i den forbindelse at etablere deres egen varmeproduktionsanlæg og selv stå for varmeproduktionen.

”Vi har imødekommet et ønske fra By & Havn om at forlade vores lejemål tidligere end planlagt, fordi vi synes, det giver god mening, at en ikonisk bygning som Svanemølleværket i fremtiden kan bruges til bl.a. kulturelle formål til glæde for både københavnere og turister. Samtidig indgår vi en aftale med CTR og HOFOR, der sikrer varmeproduktionen i området,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Ørsted.

”Vi ser frem til at kunne bygge et lille, men højteknologisk og miljøvenligt spidslastanlæg, der vil kunne levere høj forsyningssikkerhed til forbrugerne,” siger HOFOR's administrerende direktør Lars Therkildsen. ”Forbrugerne vil ikke mærke ændringer i fjernvarmeprisen som følge af byggeriet,” tilføjer han.

”Hovedstadens fjernvarme og hovedstadens byudvikling skal følges ad. Derfor bakker CTR selvfølgelig op om projekter, der udvikler vores by, når det kan ske uden at påføre fjernvarmeforbrugerne ekstraomkostninger,” siger Kamma Eilschou Holm, administrerende direktør i CTR.

Aftalen mellem By & Havn og Ørsted er blandt andet betinget af, at en ny lokalplan for området godkendes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk