Stor grøn investering i Herningværket sættes i gang

Herningværket bliver fra 2019 endnu mere effektivt, når det omdanner bæredygtig biomasse til el og varme.

Fakta om Herningværket

  • Herningværket har en kapacitet på 88 MW el og 171 MJ/s varme.
  • Herningværket producerer fjernvarme svarerende til ca. 48.000 danske husstandes årlige varmeforbrug.
  • Værket er i stand til at levere varme uden også at skulle producere el. Det kan eksempelvis være aktuelt i de tilfælde, hvor der bliver produceret nok el fra sol og vind til at dække efterspørgslen.

I dag tager finansminister Kristian Jensen sammen med Eniig Varme, Energi Ikast Varme, Sunds Vand og Varme og Ørsted det første spadestik til ombygningen af Herningværket. Med en investering på omkring 200 mio. kr. får værket etableret et anlæg, der kan reducere forbruget af træflis og træpiller med ca. 20 procent og stadig levere den samme mængde varme til Herning, Ikast og Sunds som i dag.

”Det er en rigtig positiv nyhed for vores klima, at vi nu sammen med vores varmekunder gør Herningværket endnu mere effektivt. Det er i forvejen et grønt kraftværk, der kører på bæredygtig biomasse, og nu bliver vi i stand til at skære markant ned på brændselsforbruget og dermed sikre, at værket er konkurrencedygtigt i forhold til fossile alternativer,” siger Thomas Dalsgaard, vores koncerndirektør.

Ny varmeaftale

Ombygningen sættes i gang samtidig med, at vi har indgået en 15-årig aftale med Eniig Varme, Energi Ikast Varme og Sunds Vand og Varme om at levere fjernvarme fra Herningværket.

”Vi går en spændende tid i møde, og jeg er overbevist om, at det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt at være fjernvarmekunde i Herning. Vi oplever, at fjernvarme i højere grad end tidligere bliver foretrukket, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform der skal installeres i nybyggerier. Kunderne er meget bevidste om at vælge en grønnere profil, og det kan fjernvarmen tilbyde til en fornuftig pris sammenlignet med andre opvarmningsformer,” siger varmechef for Eniig Varme, Erling Vendelbo Klemmensen.

 ”Det er meget tilfredsstillende, at ombygningen af Herningværket nu bliver en realitet inden for de aftalte budgetmæssige rammer til gavn for vores forbrugere,” siger adm. direktør for Energi Ikast Varme, Jørgen Mosegaard.

”Det giver mening at optimere den eksisterende varmeproduktion i fællesskab og udnytte den etablerede infrastruktur frem for at søge andre løsninger. Jeg har stor tiltro til, at vi, efter ombygningen af Herningværket, vil kunne indfri de miljømæssige og økonomiske forudsætninger, som er lagt til grund for hele projektet. Dermed kan forbrugerne i Sunds se frem til grønnere varme samt stabile og konkurrencedygtige varmepriser. Det er i bund og grund det, vi som lokalt varmeandelsselskab konstant arbejder med at sikre vores medlemmer,” siger bestyrelsesformand for Sunds Vand og Varme, Stig Østergaard Nielsen.

En rejse fra sort til grøn

Herningværket blev i 1982 indviet som et kulfyret kraftværk. I 2000 blev det ombygget til at fyre med naturgas, og to år efter blev det bygget om til primært at fyre med træflis. Siden 2009 har det været i stand til udelukkende at køre på biomasse – hovedsagligt træflis suppleret med træpiller. Og i dag begynder etableringen af et røggaskondenseringsanlæg, der skal udnytte restvarmen i røgen og gøre værket mere effektivt.

Dermed ligger investeringen i forlængelse af de tiltag, der siden den fulde konvertering til biomasse i 2009 har gjort Herningværket stadig grønnere og mere effektivt.

Ombygningen omfatter blandt andet opførelse af en ny bygning, som skal huse anlægget, samt installation af alle maskinkomponenterne, der skal trække energi ud af røgen, inden den bliver ledt ud af skorstenen. 

Forberedelserne til byggeriet er begyndt, og i dag bliver ombygningen officielt sat i gang. Det nye anlæg forventes at stå klar til efteråret 2019.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Ørsted, Carsten Birkeland Kjær, 99 55 77 65
  • Eniig Varme, Erling Vendelbo Klemmensen, 20 32 54 40
  • Energi Ikast Varme, Jørgen Mosegaard, 96 60 00 33
  • Sunds Vand og Varme, Stig Østergaard Nielsen, 53 38 06 38