DONG Energy indgår joint venture-aftale i Holland

Joint venture-aftalen danner rammen om yderligere analyse af et muligt REnescience-anlæg i Holland.
Det hollandske selskab Cure Afvalbeheer og DONG Energy har netop underskrevet en joint venture-aftale. Med aftalen har parterne dannet en fælleskontrolleret virksomhed, Cure DONG Energy REnescience BV, og de vil nu sammen analysere mulighederne for at bygge og drive et REnescience-anlæg i Eindhoven i Holland.

Joint venture-aftalen er et skridt nærmere en realisering af et REnescience-anlæg, som vil kunne omdanne hollandsk husholdningsaffald til grøn gas og sikre en høj grad af genanvendelse. Men før parterne når frem til en eventuel investeringsbeslutning, skal den endelige business case udarbejdes og præsenteres for de tre hollandske kommuner Eindhoven, Geldrop-Mierlo og Valkenswaard, som ejer Cure.

Cure Afvalbeheer står for indsamling og håndtering af affald i de tre hollandske kommuner Eindhoven, Geldrop-Mierlo og Valkenswaard.


Første REnescience-anlæg på vej i Storbritannien

DONG Energy er i gang med at opføre det første kommercielle REnescience-anlæg i Northwich i Storbritannien. Anlægget skal omdanne husholdningsaffald til grøn energi og genbrugsmateriale. Byggeriet forløber planmæssigt, og anlægget forventes sat i drift i 2. kvartal 2017.

Anlægget i Northwich kan håndtere 120.000 tons affald om året, hvilket svarer til affaldet fra ca. 110.000 britiske husstande.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk