Milliardombygning skaber travlhed

Netop nu er mere end 300 bygningsarbejdere, montører og teknikere i gang med at samle de mange dele, der skal gøre Skærbækværket i stand til at fyre med træflis.
Der er travlhed på Skærbækværket, hvor mere end 300 bygningsarbejdere, montører og teknikere er i fuld gang med at bygge Skærbækværket om.

Der er fuld fart på arbejdet med at opføre to fliskedler på kajen foran Skærbækværkets blok 2 samt jord- og betonarbejdet til transportanlæg og flislager.
 
”Vi er ved at få delene til de to nye fliskedler monteret i bygningens kraftige stålkonstruktion. De enkelte sektioner bliver løftet op og svejset sammen over kedelristen, der er placeret nederst i kedlen. Kedlerne bliver hængt op i stålstroppe, så kedelstålet har mulighed for at udvide sig, når det varmes op,” siger Leif Høgh Sørensen fra DONG Energy, der er projektansvarlig for ombygningen af Skærbækværket.
 
Kedelbygningen, der bliver ca. 40 meter høj, bliver senere beklædt med grå plader, men lige nu er det muligt at følge de mange montører, som er i gang med at løfte og samle alle delene.
 
Første skibsladning træflis til efteråret


DONG Energy forventer, at den første skibsladning træflis anløber Skærbækværkets nyrenoverede kaj i løbet af efteråret. Derfor er der nu travlhed med at opføre flislageret, der vil kunne rumme op til 80.000 kubikmeter træflis, samt at færdiggøre fundamenterne til de transportbånd, der skal transportere flisen hen til flislageret.
 
”Vi skal være klar med både transportbånd og flislageret, når det første skib ankommer til efteråret, så netop nu er er der hektisk aktivitet med at støbe de kanaler, hvor transportbåndene skal bringe flisen videre fra lageret og ind til kedlerne,” siger Leif Høgh Sørensen.
 
Båndene vil transportere flisen fra kajen og ud til flislageret. Her lægges flisen ud øverst i flislageret. Via to transportsnegle, der er placeret i bunden af lageret, vil flisen blive ført med transportbånd ind til kedlerne. På den måde vil den træflis, der har ligget længst tid på lageret, være den, der først omdannes til el og varme.Samtidig med, at der er fokus på de mange nuværende aktiviteter på pladsen, er projektteamet i gang med at planlægge de næste aktiviteter. Inden længe ankommer to nye fliskraner, og fliskedlerne skal kobles sammen med den eksisterende blok 3 i løbet af det planlagte sommereftersyn.DONG Energy forventer at begynde idriftsættelsen af anlægget til efteråret 2016, så værket kan levere fjernvarme baseret på flis fra varmesæsonen 2016/17. Hele ombygningen af Skærbækværket forventes afsluttet til april 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk