Mere end 40 bomber fra Anden Verdenskrig er blevet sikkert fjernet på vindprojektet Race Bank

Mere end 40 ueksploderede objekter (UXO) fra Anden Verdenskrig er blevet bragt sikkert til sprængning eller fjernet fra Norfolks kyst. Objekterne blev fundet på eksportkabelvejen til DONG Energy's havvindmøllepark Race Bank.

Om Race Bank

I drift vil Race Bank have en kapacitet på op til 580 megawatt (MW), hvilket giver tilstrækkelig grøn energi til at forsyne over 400.000 britiske hjem med strøm.
I en omfattende inspektionsundersøgelse ved Race Bank-sitet blev der fundet 41 UXO-objekter, lige fra små raketter til større højeksplosive bomber på omkring 500 kg. Det mest bemærkelsesværdige objekt var en tysk LMB-bundmine med en sprængstofmængde (NEQ) på 698 kg hexanit.

36 sprængklare højeksplosive objekter blev destrueret af erfarne specialister ude i selve parken, mens fem objekter, der ikke indeholdt sprængstoffer (FFE), blev transporteret til land, hvor de blev sikkert kasseret på godkendte anlæg. 

Sikker sprængning af ueksploderede objekter

Eleftheria Melekou, som er projektleder for jordbundsundersøgelser hos DONG Energy, siger:
"Det rutinemæssige forarbejde i forbindelse med opførelse af en havvindmøllepark omfatter undersøgelser af havbunden for at sikre, at der eksempelvis ikke ligger ueksploderede objekter på havbunden. Det er almindelig praksis at udføre disse undersøgelser, men vi blev alligevel overrasket over antallet af fundne objekter, som er det hidtil største i et DONG Energy-projekt.” 

Eleftheria fortsætter:
”Vi benyttede os af specialistvirksomheder med stor erfaring inden for området for at være sikre på, at alle de 41 ueksploderede objekter, der blev fundet ved Race Bank, blev bragt sikkert til sprængning eller fjernet uden risiko for lokalområdet."

Protokollen for overvågning af havpattedyr blev fulgt under undersøgelsen, hvor det fartøj, der blev brugt til at udføre arbejdet, blev ledsaget af et særligt fartøj, der havde til formål at beskytte havmiljøet og således overvåge området for havpattedyr omkring sprængningspunkterne. Efter sprængningen blev der udført en yderligere søgning for at finde eventuelle tegn på skader på havdyr, herunder fisk. 

Tæt samarbejde med erfarne virksomheder 

Klaus Skoust Møller, som er programdirektør for Race Bank hos DONG Energy, siger:
"Vi har arbejdet tæt sammen med havforvaltningsorganisationen 'Marine Management Organisation' og det rådgivende miljøorgan 'Natural England' for at sikre mindst mulig indvirkning på miljøet under dette arbejde.” 

Det har været en stor og vigtig opgave på grund af antallet af ueksploderede objekter, og vi er meget glade for, at myndighederne har støttet os i at løse denne opgave," afslutter Klaus.

Til at hjælpe med at minimere risikoen i forbindelse med de ueksploderede objekter blev der udført skibsoperationer af erfarne britiske selskaber inden for området, herunder MMT, Ramora og Dynasafe Bactec. De blev støttet og overvåget nøje af et dedikeret og erfarent undersøgelsesteam fra DONG Energy. Ordtek, som er en virksomhed med base i Suffolk i England, og som leverer uafhængige konsulentydelser i forbindelse med ueksploderede objekter, kunne bekræfte, at risikoen på stedet var reduceret til så lavt et niveau, som det er rimeligt og praktisk muligt. 

Reduceret UXO-risici

Lee Gooderham, som er projektleder hos Ordtek, siger:
"Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med DONG Energy på Race Bank. Det er ikke kun et stort og vigtigt projekt inden for vedvarende energi, men miljøforholdene og den militære historie gør det til et meget kompliceret projekt, når man ser på risikostyringen i forhold til ueksploderede objekter.” 

”Den måde, som DONG Energy håndterer disse udfordringer på, er meget imponerende. Den rette indsats er blevet iværksat på det rette tidspunkt for på den måde at sikre, at UXO-risici er blevet reduceret til så lavt et niveau, som det er rimeligt og praktisk muligt, sådan som britisk lovgivning kræver det, og projektet kører efter planen," afslutter Lee Gooderham.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560