DONG Energy får ISO 55001 certificering som verdens første operatør af havmølleparker 

DONG Energy standardiserer drift og vedligehold af sine havmølleparker, hvilket øger effektiviteten og reducerer omkostninger, samtidig med at sikkerheden øges for medarbejderne.

Certificering

Standarden kaldes ISO 55001:2014 og omfatter porteføljestyring. Til dato har kun en halv snes virksomheder, der drifter mange fysiske aktiver, herunder lufthavnen i Gatwick og 'Scottish Water', gennemført certificeringen. 
Som verdens første operatør af havmølleparker har DONG Energy fået den internationalt anerkendte ISO 55001:2014 certificering for drift, vedligehold og integritetsstyring af sine offshore vindmøller. Det er den internationalt anerkendte organisation 'Bureau Veritas', der har været ansvarlig for at gennemføre certificeringen.

DONG Energy har standardiseret alle processer inden for porteføljestyring, rutiner og procedurer for drift og vedligehold af sine havmølleparker, samtidig med at virksomheden har bevist en gennemgående service af høj kvalitet af vores portefølje.

"Dette er en stor bedrift, og jeg er meget stolt af at se, at vi nu høster frugterne af en fantastisk indsats i forbindelse med standardiseringen af vores arbejdsgange og processer, og jeg er stolt af, at vi modtager denne certificering," siger Michael Simmelsgaard, der er Head of Operations & Maintenance i DONG Energy Wind Power. 

Han fortsætter: "Denne certificering bekræfter de kompetencer og den ekspertise, vi har i DONG Energy, når vi taler om drift og vedligehold af offshore porteføljen, hvor vi sikrer en optimal og langsigtet udnyttelse af aktivet og gør det muligt at træffe beslutninger på baggrund af risiko. Fremover bruger vi måske forskellige teknologier, når vi udskifter et filter eller en gearkasse på en 3,6 MW vindmølle i Nordsøen sammenlignet med en 8 MW vindmølle i det Irske Hav, men processen vil være den samme." 

Stringent styring reducerer risikoen

Med denne certificering bekræfter vi over for DONG Energy Wind Powers aktionærer, samarbejdspartnere og fremtidige investorer, at vi anvender den bedste internationale praksis inden for porteføljeforvaltning. For at få en ISO 55001 certificering kræver det den største omhu i styringen og driften af virksomhedens store antal fysiske aktiver. Det viser også vores kunder og tilsynsmyndighederne, at DONG Energy formår at styre risici, finansiel performance, overholdelse af lovgivningen og arbejdsstyrkens sikkerhed.

DONG Energy har opbygget et solidt fundament til styring af sine aktiver med fokus på at optimere havmølleparkernes livscyklus og skabe gennemsigtighed gennem strømlinede forretningsprocesser og klar rolle- og ansvarsfordeling. Dette standardiserede fundament gør det muligt for virksomheden at overføre viden helt systematisk på tværs af vindmølleparker og optimere udnyttelsen af ressourcerne. 

Michael Simmelgaard siger: " Med den nye ISO 55001 standard bliver vi i stand til at foretage forbedringer baseret på best practice - uanset hvor i verden opgaven bliver udført, samtidig med at vi bevarer en høj kvalitetsstandard på tværs af vores portefølje."

En mere sikker arbejdsplads

På grund af den øgede fokus på kompetence og risikostyring vil drift og vedligehold af vores vindmøller blive nemmere og mere sikker. 

Han forklarer: "Denne certificering er et vidnesbyrd om vores løbende indsats for at forbedre sikkerheden og vores evner inden for porteføljestyring. Jeg er stolt af den fremdrift, vi har haft og de fantastiske skridt, vi tager hen imod at blive en operatør i verdensklasse. Certificeringen er en vigtig milepæl for projektet, og det er første skridt i den rigtige retning. Nu begynder det egentlige arbejde med kontinuerligt at vedligeholde, implementere og forbedre vores porteføljestyring".

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560