Vi udnytter den vedvarende energi på Færøerne

It-systemet Power Hub har hjulpet Færøerne med at spare CO2 og med at nedsætte antallet af strømafbrydelser.
Power Hub- Systemet overvåger elnettet og kobler kortvarigt udvalgte enheder fra, når den vedvarende energi ikke er tilstrækkelig til el-nettet.
Power Hub- Systemet overvåger elnettet og kobler kortvarigt udvalgte enheder fra, når den vedvarende energi ikke er tilstrækkelig til el-nettet.

Udbredelse af Power Hub

  • DONG Energy har indgået en aftale med Schneider Electric om at udbrede Power Hub til andre øsamfund.
  • Power Hub bliver tilbudt til en række industrikunder i Tyskland og England. Virksomhederne kan blandt andet spare penge ved at tænde og slukke enheder i takt med prisudsving på energimarkederne.
  • DONG Energy arbejder forsøgsvis med danske virksomheder om at styre energiforbruget, så forbruget er højt, når produktionen fra vedvarende energikilder er størst.
Power Hub, der er et system udviklet af DONG Energy, hjælper med at udnytte den vedvarende energi bedst muligt og sikrer en stabil elforsyning på en mere miljøvenlig måde. Systemet overvåger elnettet og kobler kortvarigt udvalgte enheder fra, når den vedvarende energi ikke er tilstrækkelig til el-nettet.

I takt med at øsamfund får mere og mere vedvarende energi, bliver deres energisystem mere sårbart. Manglende kabelforbindelser til fastlandet eller til andre øer, kan medføre omfattende strømafbrydelser, når forbruget er højt, og produktionen fra vindmøller er lav. Derfor bliver mange øer nødt til at supplere deres elforsyning med dieselgeneratorer, der både er dyre og forurenende, for at kunne stabilisere elforsyningen, når den vedvarende energi ikke er tilstrækkelig. Det er en problematik, som de kender på Færøerne. Øgruppen har en af de højeste andele af vedvarende energi, og DONG Energy har hjulpet med at stabilisere forsyningen med Power Hub siden 2013.

På Færøerne har et større dambrug og et frysehus været koblet på Power Hub. På mindre end ét sekund kan køle- og frysekompressorer og en varmepumpe uden problemer kobles af elnettet i korte intervaller. Virksomheden sparer penge i kraft af det lavere forbrug, og elsystemet undgår overbelastning og strømafbrydelser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583