Energiunionen bør støtte realiseringen af EU's 2030-mål

EU's medlemsstater blev i oktober enige om EU's klimamålsætninger for 2030. De indebærer blandt andet et mål på mindst 27% for vedvarende energi og energibesparelser i 2030, samt et bindende mål om at reducere EU's egen udledning af drivhusgasser med mindst 40% i forhold til 1990-niveau i 2030.
EU's medlemsstater blev i oktober enige om EU's klimamålsætninger for 2030. De indebærer blandt andet et mål på mindst 27% for vedvarende energi og energibesparelser i 2030, samt et bindende mål om at reducere EU's egen udledning af drivhusgasser med mindst 40% i forhold til 1990-niveau i 2030.

Energiunionen er opstået på baggrund af et voksende pres på europæisk energi- og klimapolitik. Målet for Energiunionen er blandt andet at samarbejde om at få det europæiske energimarked til at fungere og om at nå EU's langsigtede mål for energiforsyningssikkerhed og klimaændringer.

DONG Energy mener, at Energiunionen skal bruges til at realisere EU's 2030-mål, og støtter den europæiske vindindustris fem prioriteter for Energiunionen, der skal sikre, at EU lever op til sin ambition om at være verdensførende inden for vedvarende energi. Prioriteterne er:

•Garantere stabile rammer for at tiltrække investeringer og stabilisere de nationale energipolitikker
•Tilføre energiforsyningssikkerhed baseret på CO2-fri lokale ressourcer
•Gennemføre det indre marked for energi for at lette handelen, muliggøre fair konkurrence og nedbringe omkostningerne for forbrugerne og skatteyderne
•Understøtte væksten i den vedvarende energiindustri gennem proaktiv industriel-, innovations- og handelspolitik
•Bekæmpe klimaforandringer med en fremsynet klimapolitik som katalysator for den økonomiske udvikling

"En modernisering af Europas energisektor kræver betydelige investeringer fra nu og frem mod 2020. EWEA har fremlagt en række konkrete prioriteter, som vil bidrage til at bevare Europa som verdensførende inden for vedvarende energi, fremme Energiunionen og tiltrække de investeringer, som er nødvendige for at fortsætte modernisering og omstillingen af Europas energisystemer," siger Jakob Askou Bøss, Vice President i DONG Energy.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations +45 9955 9552