Klar grøn EU-handling vil gavne dansk eksport 

Sammen med en række andre virksomheder opfordrer DONG Energy i et debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten til grøn EU-handling til gavn for både klimaet, danske virksomheders eksportmuligheder og væksten i Danmark.

Afsendere af debatindlægget

Mette Refshauge
Senior Vice President
Danfoss

Jakob Askou Bøss
Vice President
Corporate Strategy & Stakeholder Relations
DONG Energy

Kim Nøhr Skibsted
Group Vice President
Grundfos

Tina Sejersgård Fanø
Vice President
Novozymes

Henrik Frank Nielsen
Division Managing Director
Europe Division
Rockwool

Ingrid Reumert
Vice President
Stakeholder Communications & Sustainability
Velux

Morten Dyrholm
Vice President & Head of Global Public Affairs
Vestas
Danmark er europamester i energieksport: Hele 11 procent af den samlede danske vareeksport kom fra energisektoren i 2013. Over halvdelen af energieksporten er grønne løsninger, og denne sektor oplevede en eksportstigning på 17,6 pct. fra 2012 til 2013.

Dykker man længere ned i tallene, ser man, at vi sælger mest på nærmarkederne i Europa. Ud af en eksport på 67,6 mia. kr. står eksporten til Tyskland og Storbritannien alene for i alt 25,1 mia. kr.

Vores nærmarkeder sikrer den danske førerposition inden for energibesparelser og vedvarende energi.

Moderne og effektive pumper, isolering, vinduer og termostater reducerer energiforbruget i hele Europa, og sammen med vindmøller og avancerede biobrændstoffer bidrager det til at sikre forsyningssikkerhed og reducere vores afhængighed af importeret energi fra f.eks. Rusland. Dertil er etablering af vedvarende energi og energibesparelser i bygninger og industri med til at skabe arbejdspladser i Europa.

Vigtig for væksten 
Skal den positive udvikling for  dansk energieksport fortsætte, kræver det, at de langsigtede politiske rammer er på plads. Derfor har vi stor interesse i EU-topmødet den 23. og 24. oktober, hvor stats- og regeringscheferne skal blive enige om den overordnede retning for EU’s energi og klimapolitik.

Det er en afgørende beslutning for klimaet, men den er også vigtig for de danske virksomheders eksportmuligheder og dermed for væksten i Danmark.

Energisektorens investeringshorisont rækker 20-30 år frem i tiden. Derfor er der brug for, at EU’s statsledere får ambitiøse rammer efter 2020 på plads hurtigst muligt, så vi sikrer investeringer i grøn omstilling i Europa.

Ændring i kvotehandelssystem
Vi opfordrer den danske regering til at arbejde for en ambitiøs EUaftale. Det er vigtigt, at aftalen indeholder bindende mål frem til 2030: Mindst 40 procent CO2-reduktion, mindst 30 procent. vedvarende energi samt et mål for energieffektivitet, der er højere end de 30 procent, som EU-Kommissionen foreslog i juli. Desuden bør der vedtages initiativer for en fortsat grøn omstilling af transportsektoren efter 2020.

Derudover skal de planlagte ændringer i EU’s kvotehandelssystem – den såkaldte markedsreserve – træde i kraft senest i 2017. Prisen på CO2 skal drive investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet. Det er ikke tilfældet i dag, hvor det kun koster ca. 45 kr. at udlede ét ton CO2.

Det bør også stå klart, at en ambitiøs klimapolitik giver mening geopolitisk. Vedvarende energi og mere effektivt energiforbrug er helt afgørende for at reducere EU’s importafhængighed. I 2012 importerede vi i EU 86 pct. af vores olie, 66 pct. af vores gas og 42 pct. af kulforbruget. Samlet set bruger vi i EU ca. 10 mia. kr. på importeret energi – om dagen.

Danmark kan vise vejen
Danmark kan vise vejen for resten af Europa. EU’s årlige konkurrenceevnerapport fremhæver, at Danmark via sin ambitiøse energi- og klimapolitik har skåret energisektorens brændselsomkostninger med 40 procent. i perioden 2008-2012. Det skyldes, at vi både bruger grøn energi, og at vi bruger mindre energi. To forhold, som kommer hele samfundet til gavn og styrker vores konkurrenceevne.

Med tiden vil det samme kunne lade sig gøre i resten af Europa, men det kræver, at de europæiske statsledere på topmødet i denne måned fastsætter ambitiøse mål frem til 2030.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560