Linkogas og DONG Energy indgår 15-årig kontrakt

DONG Energy gør klar til at opføre nyt opgraderingsanlæg til biogas og forpligter sig i langvarig aftale med Linkogas i Sydjylland.

Fakta

Fakta om Linkogas
Linkogas har siden etableringen i 1990 leveret biogas til Rødding, hvor den er blevet omdannet til CO2-neutral el og fjernvarme.

Når biogasleverancerne hertil ophører, vil fjernvarmen i stedet for blive produceret med en anden vedvarende energikilde, nemlig halm. Så ved at opgradere biogassen og afsætte den til naturgasnettet, hvor den fortrænger naturgas, vil der samlet set opnås en langt større miljøfordel. Samtidigt undgås spild af varme om sommeren, hvor der ikke er tilstrækkeligt stort varmebehov til at afsætte den producerede energi. 

Endelig giver adgangen til naturgasnettet Linkogas mulighed for at udvide produktionen af biogas, hvilket ellers ikke ville være muligt.

Den forventede leverance til naturgasnettet er godt 6 millioner kubikmeter bionaturgas årligt, hvilket svarer til forbruget i ca. 4.000 husstande.

Fakta om DONG Energy
DONG Energy er det eneste energiselskab i Danmark, som producerer bionaturgas.

DONG Energy idriftsatte i 2011 Danmarks første biogasopgraderingsanlæg, som leverer bionaturgas til det danske naturgasnet, og det næste er ved at blive idriftsat hos Horsens Bioenergi.

DONG Energy er Danmarks førende leverandør af klimavenlig energi til danske erhvervskunder, og har gennem mange år leveret certificeret strøm fra DONG Energys havvindmølleparker til klimapartnere og andre kunder. Med leverancerne fra egne biogasopgraderingsanlæg kan DONG Energy nu også levere certificeret bionaturgas. 

Danmark kan være på vej ind i et grønt gaseventyr i takt med at gylle fra millioner af køer og grise omdannes til biogas. Biogas fra de mange husdyr kan ende som opgraderet naturgas, der luner i hjemmene. DONG Energy har som de eneste i Danmark opført to opgraderingsanlæg, og det har givet konkrete erfaringer med at opgradere fra biogas til bionaturgas.

Danmark kan være på vej ind i et grønt gaseventyr i takt med at gylle fra millioner af køer og grise omdannes til biogas. Biogas fra de mange husdyr kan ende som opgraderet naturgas, der luner i hjemmene. DONG Energy har som de eneste i Danmark opført to opgraderingsanlæg, og det har givet konkrete erfaringer med at opgradere fra biogas til bionaturgas.

”Nu gør vi klar til at bygge det 3. anlæg. Det skal stå ved Lintrup i Vejen Kommune, hvor selskabet Linkogas driver et biogasfællesanlæg for 55 landmænd i området. Linkogas er blandt pionererne i den danske biogasbranche, og er et veldrevet og innovativt biogasanlæg. Der er ligefrem venteliste på at blive andelshaver og leve-randør til anlægget, så jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes for os at indgå denne aftale,” siger markedsdirektør Lars S. Bentzen.

3. september 2014 sættes der underskrift på aftalen, og fra Linkogas hilser for-mand Aksel Buchholt DONG Energy velkommen.

”Vi har indgået en aftale med det selskab, der har mest viden om, hvordan biogas kan blive en integreret del af energiforsyningen. Det er vi glade for, og det glæder os naturligvis også, at vi i de næste mange år har en sikker afsætningskanal for vores biogas samtidig med, at vi stadig kan levere en vis mængde til Rødding Fjernvarme og dermed medvirke til en høj varmeforsyningssikkerhed til Rødding by.”

Parterne forventer, at den første opgraderede biogas flyder gennem rørene ud til kunderne i sidste halvdel af 2015.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583