Fakta om DONG Energy's skattebetaling

I et dokumentarprogram på P1, som sendes i eftermiddag, gøres det til en historie, at DONG Energy de senere år ikke har betalt skat af sine olie- og gasaktiviteter i den danske del af Nordsøen. Forklaringen er imidlertid enkel: DONG Energy har i de senere år foretaget massive investeringer i ny produktion, og disse investeringer er fradragsberettigede, fordi det danske samfund ønsker at tilskynde til nye investeringer, som kan give fremtidige høje skatteindtægter. Samtidig har koncernen som helhed haft underskud på bundlinjen i 2012 og 2013, og har derfor ikke betalt selskabsskat i disse år.
I dokumentarprogrammet  fokuseres der på, at DONG Energy ikke betaler skat af produktionen af olie og gas på den danske sokkel. Derudover antydes det i dokumentaren, at DONG Energy har valgt en dyrere udbygning af Hejre-oliefeltet end nødvendigt for at opnå større skattefradrag, og at der er tale om skattespekulation, når DONG Energy har et selskab registreret på Cayman Island.

Programmet giver anledning til en række misforståelser om DONG Energy's skattebetaling. Derfor vil DONG Energy gerne oplyse følgende fakta:

Om skattebetaling

DONG Energy har i de seneste otte år investeret 11 mia. kr. i en fortsat udbygning af olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Sammen med partnere er investeringen endnu større. Disse investeringer vil i kommende år betyde øget indtjening til selskabet og dermed en øget skattebetaling til den danske stat, skabe flere arbejdspladser og øge Danmarks selvforsyning af olie og gas.

Marianne Wiinholt, CFO i DONG Energy, siger:
"For at tilskynde selskaberne til at investere i ny produktion i den danske del af Nordsøen, giver den danske stat et skattefradrag i kulbrinteskatten, når man foretager investeringer. Når produktionen starter, og fradraget er opbrugt, får staten øgede skatteindtægter både via selskabsskat og kulbrinteskat. I de senere år har DONG Energy investeret markant i den danske del af Nordsøen, og derfor har vi fået tilsvarende høje fradrag. Vi har samtidig produceret mindre i den danske del af Nordsøen de seneste år, blandt andet som følge af tekniske problemer, og derfor har vores indtjening være lavere, og der har været mindre at betale skat af. I takt med at de nye investeringer fører til øget produktion, vil der helt naturligt komme en øget skattebetaling."

Da DONG Energy-koncernen som helhed både i 2012 og 2013 havde underskud på bundlinjen har det endvidere betydet, at selskabet ikke har betalt selskabsskat i disse år.

Om udbygningen af Hejre-feltet

DONG Energy besluttede i 2012 sammen med sin partner i Hejre-feltet, Bayerngas, at investere ca. 12 mia. kr. i feltet, med henblik på at hente de 170 mio. tønder olie op, der vurderes at være i feltet. Allerede i 2010 lå det fast, at produktionen fra Hejre i givet fald skulle ske fra en selvstændig produktionsplatform, fremfor en opkobling til den eksisterende Harald-platform, opereret af Maersk Oil.

Flemming Horn, landechef for DONG Energy's olie- og gasforretning i Danmark, siger:
"Vi valgte sammen med vores partner efter grundige undersøgelser, dialog med Maersk Oil og andre olieselskaber og godkendelse fra Energistyrelsen, at etablere en selvstændig produktionsplatform. Blandt de udbygningsmuligheder vi så på, valgte vi den løsning, der vil skabe størst værdi for vores ejere, mindst mulig teknisk kompleksitet og de færreste risici over hele feltets levetid. Den valgte løsning vil samlet set betyde flere indtægter til statskassen, ikke færre. Jeg kan derfor helt afvise påstanden om, at der skulle ligge skattespekulation bag beslutningen om en selvstændig platform."

Om Cayman Island-selskab

DONG Energy købte i 2007 ConocoPhillips' danske forretning (COP Danmark). COP Danmark var registret på Cayman Island og havde en tilhørende dansk filial. Umiddelbart efter DONG Energy's køb af COP Danmark blev ledelsen af selskabet registreret i Danmark, som hermed blev skattemæssigt hjemsted for selskabet. Samtidig blev selskabets efterforskningslicenser inkl. Hejre-licensen overført til DONG Energy's danske olie- og gasforretning. Der har ikke siden været aktiviteter i Cayman Island-selskabet.

Marianne Wiinholt, CFO i DONG Energy siger:
"Der er ingen aktiviteter i selskabet på Cayman Islands, og vi er ved at afvikle selskabet, som vi overtog ved købet af COP Danmark. DONG Energy har ikke haft nogen skattemæssig fordel af ejerskabet af selskabet, og vi kan helt afvise at vi har forsøgt at reducere vores skattebetaling med købet". 

DONG Energy har over de seneste otte år betalt ca. fem mia. kr. i skatter og afgifter til den danske stat, hvoraf afgifterne udgøres af rørlednings- og dispensationsafgift fra selskabets olieproduktion. Derudover har DONG Energy udbetalt udbytte på ca. 9½ mia. kr. til sine aktionærer, hvor den danske stat er hovedejer.

DONG Energy har offentliggjort yderligere oplysninger om sine skattebidrag på dongenergy.com.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560