DONG Energy finder energibesparelser i luften

Fakta

Energieffektivitet er en slags pakkeløsning. Det kan bidrage betydeligt til at begrænse klimaforandringer og forurening - samtidig kan man spare penge og sikre energi til flere.

Verden er begyndt at opdage potentialet for energieffektivitet. I 2011 og 2012 øgede verdens lande samlet set energieffektiviteten med 1,5 % om året. Til sammenligning var den årlige forbedring mellem 2000 og 2010 kun på 0,4 %.

På verdensplan har man stadig kun realiseret mindre end en tredjedel af potentialet for energieffektivitet frem mod 2035.
Kilde: Det Internationale Energiagentur 2013.

Kraftværker der er med i energispare-projektet:

  • Avedøreværket
  • Asnæsværket
  • Skærbækværket
  • Esbjergværket
  • Studstrupværket
  • Herningværket

Ved at arbejde energieffektivt kan DONG Energy's el- og varmeproducerende enheder fjerne omkostninger i driften og producere mere. Målet er at spare 10 procent i udvalgte egne energiforbrug per produceret el og varme, som svarer til 75,5 gigawatt-timer eller årligt elforbrug i 22.000 husstande. .


75,5 gigawatt-timer. Så meget skal DONG Energy spare i eget energiforbrug på kraftværkerne i Danmark inden 2020. Det svarer til det årlige forbrug i 22.000 danske husstande. Der bliver arbejdet intenst på at nå det, og målet er inden for rækkevidde. "Projektets formål er energieffektivisering på DONG Energy's kraftværker i form af konkrete projekter samt en øget bevidsthed omkring energieffektivitet," siger ingeniør i DONG Energy, Edvald Eyjolfsson.

Og de konkrete eksempler er meget håndgribelige. På Avedøreværket har de eksempelvis fundet millioner af kroners besparelser – i luften.

Et meget spændende projekt
Frekvensomformer, sendeluftkompressor, ventilationsanlæg, trykluftlækage, absorberpumper. Det lyder som taget fra en teknisk ordbog, men faktisk er det bare en brøkdel af de emner, de på Avedøreværket har haft oppe at vende, da de skulle finde steder, hvor de kunne spare penge.

"Der er større og mindre projekter, der alle hjælper med til, at vi kan nå de besparelser på eget energiforbrug, som vi har sat som mål. Et af de større og mere spændende projekter er, at vi sparer penge med luft," siger Vedligeholdelsesmester på Avedøreværket og projektleder på energibesparelser på værket, Jens Lebech Kaagaard.

"Det er lidt teknisk, men ved at udskifte gamle positioners, kan vi spare en masse luft. En positioner er den enhed, der regulerer styreluften til ventilen. Den nye model, vi skifter til, bruger 90 % mindre luft end dem, vi har siddende i dag. Der er tale om en årlig samlet besparelse på 3,45 gigawatt-timer eller hvad der svarer til lidt over 1.000 danske husstandes årlige forbrug."

Mange millioner kroner
På Avedøreværket udskifter DONG Energy 106 'positioners', og de har en pris på lidt over halvanden millioner kroner. De har efter planen betalt sig tilbage igen på et år og tre måneder.

"Og når disse positioners potentielt skal holde i ti år, så er det en væsentlig besparelse – ja, faktisk på mange millioner kroner. Og det er kun på Avedøreværket. Så kan vi begynde at regne ud, hvor meget vi kan hente, hvis de andre værker har mulighed for at foretage samme investering," siger Jens Lebech Kaagaard.

"Ydermere har vi sat luftmålere op for at kontrollere, om vi nu også når de besparelser, som vi håber på. Besparelserne er jo estimeret efter leverandørens beregninger, og det vil vi gerne kontrollere, inden vi fortsætter med at investere i yderligere udskiftninger,” siger han.

Det er energirådgivere fra DONG Energy og eksterne rådgivere, der hjælper kraftværkerne med at finde og analysere de energibesparende forslag. Når analysearbejdet er gjort, har kraftværkerne selv ansvaret for at gennemføre de projekter, det giver mening at fortsætte med.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk