Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om Hornsea 3 Havvindmøllepark

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om verdens største havvindmøllepark, Hornsea 3, der får en kapacitet på 2,9 GW og forventes at stå færdig omkring slutningen af 2027. Hornsea 3 bliver Ørsteds tredje projekt i gigawatt-skala i Hornsea-området efter Hornsea 1 (1,2 GW) og Hornsea 2 (1,3 GW), som selskabet allerede driver fra sin drifts- og vedligeholdelsesbase i Grimsby.

Storbritannien er et nøglemarked for Ørsted, og med stærk politisk støtte og ambitiøse udbygningsmål er det et af verdens største markeder for havvind. Ørsted driver i dag 12 havvindmølleparker i Storbritannien.

I juli 2022 blev Ørsted tildelt en differencekontrakt (contract for difference – CfD) på Hornsea 3 til en inflationsindekseret afregningspris på GBP 37,35 pr. MWh i 2012-priser. CfD-vilkårene gør det muligt for Ørsted at reducere den tildelte CfD-kapacitet. Selskabet vil gøre brug af denne fleksibilitet og byde ind med en del af kapaciteten fra Hornsea 3 i Storbritanniens kommende sjette tildelingsrunde.

Som følge af en veletableret forsyningskæde samt synergier med Hornsea 1 og 2 har Hornsea 3 en robust risiko/afkast-profil og en værdiskabelse, der ligger omkring den nedre ende af selskabets afkastkrav over projektlevetiden på 150-300 basispoint i tillæg til de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Dette afspejler, at en del af kapaciteten vil opnå CfD-kontrakt i den sjette tildelingsrunde. En eventuel fremtidig tilføjelse af Hornsea 4-projektet vil bringe kapaciteten i Hornsea-området op på over 7 GW og åbne op for yderligere stordriftsfordele.

Alle større kontrakter til Hornsea 3 er på plads, herunder en aftale med Siemens Gamesa om deres SG 14-236 DD-havvindmøller, der uden power boost har en kapacitet på 14 MW. Størstedelen af kontrakterne relateret til Hornsea 3’s anlægsinvesteringer blev indgået forud for nylige inflationsstigninger, hvilket har gjort det muligt at sikre konkurrencedygtige priser fra forsyningskæden og givet parterne tid til sammen at afsøge muligheder for værdiskabelse. De større vindmøller og synergierne med Hornsea 1 og 2 medfører lavere driftsomkostninger, end vi hidtil har set i vores portefølje. 

Hornsea 3 kommer til at levere billig, grøn strøm til Storbritannien og vil skabe tusindvis af gode arbejdspladser og tilføre investeringer for milliarder af pund til Storbritanniens forsyningskæde inden for havvind. Hundredvis af virksomheder er parate til at bidrage til opførelse og drift, leverance, installation, idriftsættelse samt den langsigtede drift og vedligeholdelse af vindmølleparken.  

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger: "Ved at udnytte vores førende kompetencer inden for innovation, konstruktion, drift, indkøb og finansiering af havvind har vi formået at modne verdens største havvindmølleprojekt og træffe endelig investeringsbeslutning. Det globale marked for havvind er ekstremt konkurrencepræget, og derfor værdsætter vi de attraktive politiske rammevilkår i Storbritannien, som har været med til at sikre denne investering. Vi ser frem til at opføre denne skelsættende havvindmøllepark, som kommer til at levere betydelige mængder grøn strøm til britiske husstande og virksomheder og bliver en væsentlig tilføjelse til verdens største havvindområde." 

Duncan Clark, Ørsteds landechef for Irland og Storbritannien, siger: "Hornsea 3 kommer til at spille en afgørende rolle for, at den britiske regering kan indfri sine mål for klimaet og den grønne omstilling, og vil samtidig styrke energiuafhængigheden og skabe lokale arbejdspladser. Vores beslutning om at opføre Hornsea 3 er en tillidserklæring til det britiske marked for havvind, og med beslutningen fortsætter vi med at investere markant i Storbritanniens grønne energiinfrastruktur og forsyningskæde."

Fakta om Hornsea 3
Hornsea 3 får en kapacitet på 2,9 GW og vil kunne producere nok billig, grøn strøm til at forsyne over 3,3 millioner britiske husstande. Havvindmølleparken vil dermed yde et markant bidrag til den britiske regerings ambition om at have 50 GW havvind i drift i 2030 som et led i sin strategi for energiforsyningssikkerhed. 

Hornsea 3 vil i byggefasen understøtte op til 5.000 arbejdspladser, og i den lange driftsfase derefter vil der yderligere blive skabt op til 1.200 permanente arbejdspladser, dels direkte og dels i forsyningskæden. Hornsea 3 skal drives fra Ørsteds drifts- og vedligeholdelsesbase i Grimsby. 

Ørsted har allerede meldt ud, at man har indgået en række vigtige aftaler med leverandører, herunder en aftale med SeAH Wind om, at Hornsea 3 bliver den første og største kunde hos SeAH’s monopælfabrik i Teesside, hvilket understøtter SeAH's beslutning om at investere i etableringen af en ny og globalt konkurrencedygtig monopælfabrik i Storbritannien.  

Hornsea 3 ligger 160 km ud for kysten ved Yorkshire i det nordøstlige England. Når havvindmølleparken begynder at producere strøm, får Ørsteds Hornsea-område – der består af havvindmølleparkerne Hornsea 1, 2 og 3 – en samlet kapacitet på mere end 5 GW, hvilket gør det til verdens største idriftsatte havvindområde.

Hornsea-området omfatter også Ørsteds Hornsea 4-projekt, der kan få en kapacitet på op til 2,6 GW. Tidligere på året fik vi tildelt myndighedsgodkendelse til at bygge Hornsea 4 af den britiske regering, og projektet kan dermed deltage i kommende CfD-tildelingsrunder.

Ørsted står for opførelsen af Hornsea 3, inklusive transmissionsanlæggene (dvs. offshore og onshore transformerstationer og eksportkabler). Når havvindmølleparken er fuldt idriftsat, frasælger Ørsted transmissionsanlæggene til en ny ejer i overensstemmelse med britisk lovgivning.

CfD’en til Hornsea 3 løber i op til 15 år, fra vindmølleparken sættes i drift, hvilket forventes at ske omkring slutningen af 2027. Afregningsprisen er inflationsindekseret frem til og igennem hele CfD-perioden. Den nominelle startpris pr. MWh opgøres på baggrund af afregningsprisen plus den akkumulerede inflation fra 2012, indtil CfD’en træder i kraft. Når CfD’en ophører, vil Hornsea 3 modtage markedsprisen for strøm eller indgå nye elkøbsaftaler. 

Ørsteds tidligere udmeldte EBITDA for 2023, eksklusiv nye partnerskabsaftaler og hensættelsen vedrørende Ocean Wind 1, er uændret på 20-23 mia. kr.

Global Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com     

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger