CO2-neutral energi til Herning og Ikast

Herningværket ombygges, så det fra efteråret 2009 også kan fyre med træpiller. I dag udgør træflis 70-75 % af brændselsforbruget, mens det resterende forbrug udgøres af naturgas. Når ombygningen er på plads, vil op til 97 % af brændselsforbruget udgøres af biomasse i form af træflis og træpiller. Den samlede investering er på DKK 114 mio. DONG Energy ombygger værket i samarbejde med varmekunderne EnergiGruppen Jylland Varme og Ikast Værkerne Varme. Ombygningen betyder, at størstedelen, ca. 97 %, af varmeforsyningen til Herning- og Ikastområdet samt Herningværkets elproduktion sker med CO2-neutral energikilde. Samtidig er der indgået en ny 10-årig varmeaftale, som gælder fra 1. januar 2009. Om aftalen udtaler de to varmekunder: ”Vi anser aftalen for at være et væsentligt bidrag til en stadig større miljørigtig produktion af el og fjernvarme i regionen samtidig med, at det sikres, at forbrugerne i en lang årrække får leveret fjernvarme til konkurrencedygtige priser”, siger Finn Stengel Petersen, formand for EnergiGruppen Jylland Varme. ”Vi glæder os over, at den beslutning, som en række fremsynede politikere og bestyrelsesmedlemmer traf i Herning/Ikast-området sidst i 70'erne om et samarbejde omkring etablering af et kraftvarmeværk, fortsat viser sig som enrigtig god miljømæssig og økonomisk beslutning for områdets fjernvarmeforbrugere”, siger formand for Ikast Værkerne Varme, Hans Peder Nielsen. Også Herningværkets ejer, DONG Energy, er tilfreds med ombygningen og den nye varmeaftale: ”Vi er glade for, at vi, når udbygningen er en realitet, kan levere en stor grad af CO2-neutral energi til husstandene i Herning- og Ikastområdet, og at vilkårene for levering af varme de næste 10 år nu ligger fast”, siger Jens Erik Pedersen, produktionsdirektør i DONG Energy. Herningværket, der er ejet af DONG Energy, har gennemgået flere ændringer, siden det blev bygget i 1982. Det var oprindeligt et kulfyret anlæg, men blev i 2000 ombygget til naturgasfyring. I 2002 blev det igen ombygget, denne gang til primært at fyre med flis. Værket har nu en ydelse på 95 MW el og 174 MJ/s fjernvarme og er i stand til at fyre med naturgas, olie og træflis. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2008. For yderligere information, kontakt: EnergGruppen Jylland Varme Direktør Jens Jacobsen Telefon 99268222 Ikast Værkerne Varme Direktør Kaj Hansen Telefon: 96600033 DONG Energy Steen Juul Jensen, Investor Relations Telefon: 99559724 Ulrik Frøhlke, Media Relations Telefon: 99559560 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com. Fakta om Ikast El- og Varmeværk Ikast El- og Varmeværk har siden 1913 sikkert og kompetent leveret el og siden 1948 tillige varme til husstande og virksomheder i Ikast og omegn. Selskabet er et A.m.b.A. selskab, hvilket betyder, at det er forbrugerne, der på andelsbasis ejer selskabet og dets datterselskaber, herunder Ikast Værkerne Varme. Selskabets forsyningsområde dækker ca. 8.200 elkunder og ca. 6.300 varmekunder, og medarbejderne arbejder for at sikre dem alle en høj forsyningssikkerhed til fordelagtige priser. Fakta om EnergiGruppen Jylland Varme Energigruppen Jylland Varme har siden 1950 leveret varme til husstande og virksomheder i Herning-området. Selskabet er siden 2000 et aktieselskab og ejes i dag af EnergiMidt og Herning Kommune i fællesskab. Selskabet har i dag ca. 16.000 kunder. Selskabet bestræber sig til stadighed på at yde god service, høj forsyningssikkerhed og levering af fjernvarme til en endog meget konkurrencedygtig pris.