Revurderede hybridkriterier annonceret af Standard & Poor’s

DONG Energy har noteret, at Standard & Poor’s i dag har publiceret en revurdering af deres globale rating-kriterier for hybridkapital-instrumenter. DONG Energy vil indlede en dialog med Standard & Poor’s for at forstå konsekvenserne som ændringer af kriterierne eventuelt kan have på DONG Energy’s udestående EUR 700.000.000 7,75% hybridobligation med udløb i 3010 (ISIN XS0560190901).

Når denne forståelse er opnået, vil DONG Energy kommunikere den potentielle effekt, som de revurderede kriterier kan have på den ovennævnte hybridobligation.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Karsten Anker Petersen
+45 9955 9662

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR 9,0 mia.) i 2012.  For yderligere information, se www.dongenergy.com