PensionDanmark og PKA bliver medejere af Danmarks største havmøllepark

Et konsortium bestående af PensionDanmark og PKA har indgået en aftale med DONG Energy om at købe 50 pct. af Anholt Havmøllepark for ca. DKK 6 mia. PensionDanmark er lead investor i konsortiet og køber en ejerandel på 30 procent, mens PKA køber en ejerandel på 20 procent. 

PensionDanmark, PKA og DONG Energy afholder et fælles pressemøde om aftalen:

28. marts kl. 13.45

hos PensionDanmark, Langelinie Alle 41, 2100 Kbh. Ø.

PensionDanmark og PKA's købssum betales i fire rater startende ultimo 2011 og med sidste betaling ultimo 2013. Raterne udgørhenholdsvis 14, 30, 31 og 25 procent af købssummen.

DONG Energy forpligter sig til at opføre Anholt Havmøllepark til en fast pris og til et fastlagt tidspunkt. Den 1. april 2014 overtager PensionDanmark og PKA driftsansvar og indtjening proportionalt med deres ejerandel. Produktion inden dette tidspunkt vil primært tilfalde DONG Energy.

DONG Energy har indgået en 15-årig aftale med PensionDanmark og PKA om drift og planlagt vedligeholdelse af parken.

Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse og af, at Energistyrelsen godkender PensionDanmark og PKA som parter i den koncessionsaftale om opførelse og drift af Anholt Havmøllepark, som blev indgået i 2010 mellem DONG Energy og Energistyrelsen. Transaktionen forventes afsluttet i 2. kvartal 2011.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det
forventede investeringsniveau.


For yderligere information, kontakt:

PensionDanmark
Adm. direktør
Torben Möger Pedersen
+45 3374 8001

Pressechef
Michael Carlsen
+45 2949 4685

PKA
Adm. direktør
Peter Damgaard Jensen
+ 45 3945 4500

Pressemedarbejder
Thomas B. Knudsen
+ 45 2618 4573.

DONG Energy
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com