DONG Energy offentliggør tillægsprospekt vedr. udstedelse af gældsbeviser

DONG Energy A/S offentliggør i dag et tillægsprospekt til basisprospekt dateret den 17. april 2009 vedrørende udstedelse af gældsbeviser (EMTN) på nominelt euro 3.000.000.000. Af tillægsprospektet fremgår en foreslået ændring af selskabets udbyttepolitik. DONG Energy A/S' nuværende udbyttepolitik er en udbetalingsratio på 40 % af det årlige resultat efter skat (uden justering for kuponbetalinger på udstedt hybridkapital og minoritetsinteresser). Aktionærerne i DONG Energy A/S har foreslået en ændring til udbyttepolitikken. Forslaget fremlægges til godkendelse i aktionærernes respektive kompetente organer. Ændringen indebærer et udbytte på DKK 7,25 pr. aktie for regnskabsåret 2009 med en årlig stigning på DKK 0,25 pr. aktie (med den nuværende aktiekapital svarende til et udbytte for regnskabsåret 2009 på 2.129 mio.kr. med en årlig stigning på 73 mio.kr.). Udbetalingsratioen, som er aktionærernes andel af det årlige resultat efter skat hos DONG Energy A/S (justeret for kuponbetalinger på DONG Energy A/S' udstedte hybridkapital og minoritetsinteresser), vil dog være begrænset til maksimalt 60% og minimum 40%. Udbetaling af udbytte forudsætter, at en sådan udbetaling er forsvarlig i forhold til DONG Energy-koncernens økonomiske stilling. Prospektet indeholder derudover en opdatering vedrørende de af selskabet i tidligere prospektmateriale oplyste risikofaktorer. Prospektet kan downloades på: http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/gaeldsbeviser.aspx Indholdet af denne koncernmeddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.