Ledelse

Vi har en todelt ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og vores koncernledelse. Bestyrelsen og direktionen forvalter selskabets anliggender.

Koncernledelsen

Revisions- & risikokomité

Medlemmerne besidder tilsammen de relevante kompetencer inden for økonomi, regnskab, revision og virksomhedens sektor.

Nominerings- & vederlagskomité

Komitéen bistår bestyrelsen med nominering og den årlige evaluering af bestyrelsens og den registrerede direktions sammensætning og resultater.

Organisationsdiagram

Få et overblik over vores organisationsdiagram