Vores

bæredygtighedsstrategi

Grøn energi på en bæredygtig måde

 

Vores vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, skal omsættes på bæredygtig vis. Gennem vores bæredygtighedsstrategi bidrager vi positivt til samfundet og minimerer eventuelle negative virkninger.

 

Ørsted og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Hele vores forretning er fokuseret på at afhjælpe klimakrisen, som er vor tids mest presserende samfundsmæssige udfordring. Vores forpligtelse til at være med til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, er en forpligtelse til at bidrage til at begrænse klimaforandringerne, hvilket er afgørende for at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi byder ind på mange verdensmål og vores største positive bidrag går til verdensmål 7 og 13. Vi bidrager også til verdensmål 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15 og 16 via vores bæredygtighedsprogrammer.

 

Programmer, der fremmer bæredygtighed

En gang om året vurderer vi, hvilke udfordringer der er mest relevante for vores forretning, og vi finder frem til, hvordan vi kan gøre fremskridt. Den strategiske proces sikrer, at vores forretning hele tiden er relevant, konkurrencedygtig og parat til fremtiden.

Vores vurdering bygger på tre trin:

Trin 1

 

Forstå de samfundsmæssige udfordringer

Vi går i dialog med vores interessenter for at forstå, hvordan de samfundsmæssige udfordringer udvikler sig over tid, hvilken betydning de har for de enkelte interessentgrupper, og forventningerne til, hvordan vi som virksomhed bør arbejde med disse samfundsmæssige udfordringer.


Trin 2

 

Vurdere de relevante udfordringer

På baggrund af den indledende dialog med vores interessenter vurderer vi de samfundsmæssige udfordringers betydning for vores forretning.


Trin 3

 

Håndtere udfordringerne systematisk gennem programmer

De vigtigste samfundsmæssige udfordringer for både vores interessenter og vores forretning anses for afgørende, og vi arbejder med dem via vores bæredygtighedsprogrammer. Programmerne omfatter fremadrettede indsatser, resultatmål og eventuelt andre relevante mål. De har også en ledelsesstruktur, der sikrer ansvarlighed og implementering.


Farvel CO2

Hos Ørsted vil vi producere grøn energi på en bæredygtig måde.
Og vores handlinger i dag betyder, at vores virksomhed vil være CO2-neutral i 2025.
Men vi stopper ikke der.