Servicefartøj serverer ’havvand’ for at undgå plastaffald

16. december 2019


Ved at filtrere vand fra Nordsøen, så det kan drikkes, kan Ørsted spare op til 8.000 plastflasker pr. tur, der sejles af de fartøjer, som servicerer vores havvindmølleparker i Tyskland.


Omkring 80 teknikere og besætningsmedlemmer bor og arbejder på SOV-fartøjet (Service Operation Vessel) Wind of Change, der vedligeholder de 230 vindmøller på Ørsteds havvindmølleparker i det nordlige Tyskland. Besætningen har brug for rent drikkevand for at kunne fungere og udføre deres arbejde, hvilket betyder, at der er behov for op til 5.400 halvliters vandflasker i plast på den i gennemsnit fire uger lange tur.

”Normalt ville vi købe paller af halvliters vandflasker i plast, som så udleveres til teknikere og besætningsmedlemmer. Ud over at det giver en masse plastaffald, er det heller ikke nemt at finde plads til at opbevare alle flaskerne om bord på fartøjet,” siger Andreas Luikenga, Contractor Specialist hos Ørsted.

Smager som almindeligt vand
Der var behov for et smartere system, så Ørsted gik sammen med den leverandør, der byggede Wind of Change, om at udvikle et særligt system til afsaltning og filtrering af havvand. Systemet drives af fartøjets el-dieselhybridmotor og producerer dagligt op til 40 kubikmeter drikkevand fra havvand, hvilket er med til at understrege fartøjets mange bæredygtige egenskaber.

 

Det smager som almindeligt vand, og man kan ikke mærke nogen forskel

Andreas Luikenga, Contracter Specialist hos Ørsted

Wind of Changes bæredygtige egenskaber

Wind of Change er bygget på Cemre-værftet i Tyrkiet for det franske rederi Louise Dreyfus Armateurs og blev idriftsat i maj 2019 og chartret af Ørsted. Det er Ørsteds første specialdesignede SOV-fartøj, som i dag er et af de mest bæredygtige af sin slags. Skibet har bl.a. følgende egenskaber:

  • El-dieselhybridmotor, der reducerer mængden af fossile brændstoffer til skibets drift, og regulerer den effekt, der kræves til bl.a. afsaltning af havvand. Motoren øger brændstofeffektiviteten og reducerer slitage på systemet.
  • Dynamisk positioneringshybridsystem, som gør det nemmere at komme tæt på havvindmøllerne, også i barskt vejr.
  • Speciel form på skroget, der gør det muligt for skibet at navigere mellem vindmøllerne ved at sejle frem og tilbage i samme tempo, så man undgår brændstofintensive drejninger.
  • Specialbyggede ’reoler’ til opbevaring under dæk, der mindsker risikoen for at snuble og falde og samtidig øger opbevaringspladsen.

”Vandet kan fås afkølet fra hanen i messen og flere andre steder på fartøjet. Man kan fylde sin egen vandflaske lige så ofte, man vil,” siger Andreas Luikenga.

Fartøjet anvender også filtreret havvand til at producere danskvand og læskedrikke fra koncentrat, hvilket yderligere er med til at forhindre plastaffald fra sodavandsdåser og -flasker. Alt i alt sparer Ørsted op til 8.000 plastflasker pr. servicetur.

Flaskerne bliver om bord på fartøjet
Når teknikerne går om bord på Wind of Change, får de udleveret fire eller seks tomme plastflasker, som de skal kvittere for. Når teknikerne forlader fartøjet, leverer de flaskerne tilbage, hvilket sikrer, at ingen flasker forlader fartøjet.

”Flaskerne er beregnet til at blive genbrugt og kan modstå kraftig vind og barskt vejr. Halvliterstørrelsen gør flaskerne nemmere at håndtere end enliters flasker,” forklarer Andreas Luikenga.

For at sikre kvaliteten sendes der med jævne mellemrum prøver af det filtrerede drikkevand til de tyske havnemyndigheder.

Affald er en kilde til grøn energi

I Ørsted ser vi affald som en værdifuld ressource, da det organiske indhold kan omdannes til biogas, som er et grønt alternativ til naturgas.
Læs mere

Vi beskytter Jordens rige diversitet af liv

Al energiinfrastruktur er bygget i et unikt miljø, hvor vi skal gøre vores bedste for at beskytte de naturlige økosystemer. Det er helt centralt, at vi kan håndtere vores potentielle miljøpåvirkning på disse økosystemer for at få tilladelse til at opføre vindmølleparker.
Læs mere

Et sundt arbejdsliv i en travl verden

I en moderne kultur i højeste gear er det vigtigt aktivt at hjælpe medarbejderne med at undgå stress og udbrændthed. I 2018 introducerede vi Ørsted Life – et nyt, helhedsorienteret initiativ, som skal fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne.
Læs mere
 

Vores investeringer i grøn energi skaber håndgribelig værdi i samfundet

Ørsteds investeringer har hjulpet millioner af mennesker med at få grøn strøm samt bidraget til at bekæmpe klimaforandringer, det har været med til
at fremme økonomisk vækst og jobskabelse.