Ørsted indgår strategisk partnerskab med Acciona for at kommercialisere flydende havvind

Ørsted har underskrevet en hensigtserklæring med infrastrukturdivisionen af Acciona for at undersøge muligheder for flydende havvindfundamenter. Acciona er en global ingeniør- og anlægsvirksomhed med fokus på vedvarende energi og førende designer af innovative fundamentløsninger til flydende havvind. Samarbejdet kombinerer Ørsteds verdensførende ekspertise inden for havvind med Accionas unikke erfaring med store anlægsprojekter og fokus på CO2-reduktion ved hjælp af CO2-neutrale materialer.

Som en del af hensigtserklæringen vil virksomhederne samarbejde om at reducere miljøpåvirkningen og prisen på el fra flydende havvind, industrialisere produktionen af betonfundamenter og etablere en europæisk forsyningskæde, der skal understøtte Ørsteds portefølje af udviklingsprojekter inden for flydende havvind i Europa.

Midt i 2030'erne forventes mere end 20 % af nye havvindmølleparker forventes at være på flydende fundamenter. Ørsted vil løbende tage skridt til at kommercialisere teknologien til flydende havvind, eksempelvis med Salamander-projektet i Skotland.

Rasmus Errboe, Executive Vice President og regionsdirektør for Europa i Ørsted, siger: “Målet med vores samarbejde med Acciona er at flytte flydende havvind fra innovations- til industrialiseringsstadiet. Vi ønsker at udvide vores europæiske pipeline af flydende havvindprojekter med Spanien som et vigtigt marked. At fremme teknologien til flydende havvind og bringe den på markedet er et strategisk mål for Ørsteds program for flydende havvind, og det gør vi netop ved at indgå partnerskaber med forsyningskæden.”

Et centralt element i aftalen mellem Ørsted og Acciona bliver at undersøge brugen af CO2-neutrale materialer som biocement og biobeton og andre materialer og løsninger, der understøtter Ørsteds og Accionas mål for biodiversitet og CO2-reduktion.

Huberto Moreno, administrerende direktør for Accionas division for anlægsprojekter, siger: “Denne alliance vil hjælpe os med at fremskynde udviklingen af vores virksomhed som leverandør af platforme til havvindindustrien. Den ekspertise, Ørsted kommer med, koblet med Accionas kendskab på tværs af koncernen til infrastruktur og vedvarende energi vil være afgørende for denne aftales succes.”

Gabriel Davies, der står i spidsen for Ørsteds program for flydende havvind, udtaler: “Med flydende havvind kan vi levere grøn strøm, skabe energiuafhængighed og bane vejen for en netto-udledning på nul for mange flere markeder verden over. Samarbejdet med Acciona vil hjælpe os med at tage det næste skridt hen mod at realisere potentialet for flydende havvind i stor skala i Europa:  At innovere, investere i forsyningskæden og reducere omkostningerne, samtidig med at vi reducerer CO2-udledningen. Det er netop det, Ørsted allerede har gjort med bundfast havvind, og vi vil gøre det igen med flydende havvind.”

Ørsted er det første energiselskab i verden med et videnskabeligt baseret mål om en nettoudledning på nul. Selskabet sigter mod en netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra 2030 og er stiftende medlem af SteelZero – en branchealliance, der vil fremme brugen af fossilfrit stål. Ørsted er desuden en del af ’First Movers Coalition’, der arbejder for at reducere CO2-udledningen fra cement- og betonmaterialer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations

Boris Ajeganov

99 55 48 78

boraj@orsted.com

Ørsted Investor Relations

Rasmus Keglberg Hærvig

99 55 90 95

IR@orsted.com

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.