Green Fuels for Denmark får tildelt IPCEI-status

Sidste år udvalgte regeringen Green Fuels for Denmark som det ene af to danske Power-to-X-projekter, der var berettiget til at modtage statsstøtte, forudsat at EU-Kommissionen anerkendte det som et ‘vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse’ (IPCEI), der bidrager til bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse og EU-økonomiens konkurrenceevne. Europa-Kommissionen har i dag tildelt Green Fuels for Denmark IPCEI-status. Projektet skal producere store mængder bæredygtige grønne brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport i Københavnsområdet.

Green Fuels for Denmark udvikles af Ørsted i samarbejde med førende aftagere inden for tung vejtransport (DSV), skibsfart (Mærsk og DFDS) og luftfart (Københavns Lufthavne og SAS). Den danske regering har øremærket i alt 850 mio. kr. til de to udvalgte projekter.

Statsstøtten vil sætte konsortiet bag Green Fuels for Denmark i stand til at udvikle projektets første faser som led i den industrialisering af vedvarende brint og grønne brændstoffer, som er nødvendig for at kunne konkurrere med fossile brændstoffer. 

Olivia Breese, Senior Vice President og chef for Ørsteds P2X-forretning, siger: 

"Vi er meget tilfredse med, at Green Fuels for Denmark er blevet anerkendt som et projekt af fælleseuropæisk interesse. IPCEI er afgørende for at kunne skabe et grønt og energiuafhængigt Europa. Programmet åbner for betydelig finansiering, der kan modne Power-to-X-industrien, som er et vigtigt alternativ til importerede fossile brændstoffer. Dette og andre IPCEI-projekter i vores portefølje udgør anden etape af vores Power-to-X-rejse, hvor vi begynder at introducere store produktionsanlæg på tværs af fire vigtige sektorer: raffinering, tung industri, kemikalieproduktion og tung transport." 

Hun fortsætter: "Udbygningen af Power-to-X er afhængig af, at der er vedvarende energi til rådighed i stor skala, og vi opfordrer derfor regeringerne i hele Europa til at sætte kraftigt skub i udbygningen af havvind, landvind og solenergi, så Europas ambition om blive førende inden for Power-to-X kan føres ud i livet." 

Power-to-X er en ny og afgørende teknologi i kampen mod klimaforandringer. Teknologien kan gøre en forskel i de sektorer, hvor det er vanskeligt at reducere CO2-udledningen, og den kan blive en klar industriel styrkeposition for Europa. Ørsteds mål er at blive en af verdens førende virksomheder inden for vedvarende brint og grønne brændstoffer, og selskabet er i gang med at opbygge en stærk og mangfoldig portefølje af Power-to-X-projekter på tværs af brancher og landegrænser. Europa-Kommissionens beslutning om at give Green Fuels for Denmark-projektet IPCEI-status vidner om, at Ørsted har en stærk og moden Power-to-X-portefølje, der er baseret på konkrete, realistiske og skalerbare projekter i samarbejde med vigtige aftagere af grønne brændstoffer.

Green Fuels for Denmark ligger i København. Det færdigudviklede projekt forventes at nå op på en samlet elektrolysekapacitet på 1.300 MW. Projekt vil blive bygget i faser.

  • Fase 1 (10 MW) kommer årligt til at levere 1.000 tons vedvarende brint til tung vejtransport. 
  • Fase 2a (100 MW i alt) vil årligt kunne producere mere end 50.000 tons vedvarende brændstof fordelt på primært grøn metanol til skibsfart samt vedvarende jetbrændstof (e-kerosin) til potentielt at kunne forsyne Danmarks første grønne indenrigsflyrute. 
  • Fase 2b skal opnå en samlet kapacitet på 300-350 MW. Når denne fase er i fuld drift, vil den kunne producere samlet set over 100.000 tons e-metanol samt e-kerosin pr. år, svarende til mere end Danmarks samlede indenrigsforbrug af jetbrændstof. 
  • Fase 3 – den fuldt udbyggede kapacitet på 1.300 MW – vil årligt kunne producere 275.000 tons vedvarende brændstof.

Såfremt der træffes endelige investeringsbeslutninger, vil fase 1 kunne komme i kommerciel drift i 2023, fase 2a i 2025, og fase 2b i 2027.

Ud over Green Fuels for Denmark er tre andre Ørsted-projekter også i betragtning til at få tildelt IPCEI-status: Haddock (Holland, i samarbejde med Yara), HySCALE100 (Tyskland, med flere partnere), og Lingen Green Hydrogen (Tyskland, i samarbejde med bp). EU-Kommissionen forventes at afslutte IPCEI-processen inden udgangen af 2022. 
    
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 
Presseafdelingen
99 55 95 52

Investor Relations 
Rasmus Keglberg Hærvig 
99 55 90 95 
IR@orsted.com 
 

 

Om Ørsted A/S

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger