Ørsted indgår samarbejde med AXA IM Alts og Crédit Agricole Assurances om Hornsea 2 Havvindmøllepark

Ørsted har underskrevet en aftale om at frasælge 50 % af sin 1,3 GW store havvindmøllepark Hornsea 2 i Storbritannien til et konsortium bestående af AXA IM Alts, som handler på vegne af sine kunder, og Crédit Agricole Assurances.

Hornsea 2 er i øjeblikket under opførelse og vil, når den står færdig senere i 2022, overtage titlen som verdens største havvindmøllepark. Den samlede salgspris beløber sig til 3 mia. britiske pund, og handlen forventes afsluttet i anden halvdel af 2022, når vindmølleparken er idriftsat, og de nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger.

Herefter ejer AXA IM Alts og Crédit Agricole Assurances hver 25 % af projektet. Investorernes ejerandel på 50 % af Hornsea 2 vil blive finansieret gennem en kombination af egenkapital og en finansieringspakke i flere trancher af seniorgæld med deltagelse af 30 banker, inklusiv en tranche som Danmarks eksportkreditfond EKF stiller garanti for. Finansieringspakken er udarbejdet og sammensat af Ørsted.

Hornsea 2 ligger i Hornsea-området 89 km ud for kysten ved Yorkshire – et af verdens største udviklingsområder inden for havvind på 462 km². Hornsea 2 har en kapacitet på 1,3 GW og vil, når den står færdig, kunne producere nok grøn strøm til årligt at forsyne over 1,3 millioner britiske husstande med strøm.  Hornsea 2 er et vigtigt projekt, der understøtter den britiske regerings målsætning om at nå en havvindkapacitet på 40 GW inden 2030.

Ørsted er ved at færdiggøre opførelsen af projektet og vil levere drifts- og vedligeholdelsesydelser i 20 år fra sin O&M-base på havnen i Grimsby, som er verdens største O&M-base for havvindmølleparker. Derudover får de kommende partnere leveret netbalanceringsydelser af Ørsted samt langsigtet afsætning af den vedvarende elektricitet, der genereres af Hornsea 2. 

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør for Ørsted, siger: "Vi er glade for at samarbejde med AXA IM Alts og Crédit Agricole Assurances, to af verdens førende finansielle institutioner, som har forpligtet sig til at fremskynde omstillingen til en CO2-neutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen, og som dermed understøtter det akutte behov for en omstilling fra fossilbaserede til vedvarende energikilder."

Mark Gilligan, Head of Infrastructure Equity hos AXA IM Alts, siger: "Vores investeringsstrategi handler om at reducere CO2-udledning samt om at elektrificere og digitalisere. Alle tre aspekter er centrale for energiomstillingen. Hornsea 2 giver os mulighed for at spille en vigtig rolle i forhold til at reducere Storbritanniens CO2-udledning og øge elektrificeringen. Denne skelsættende handel er i tråd med vores mål om, på vegne af vores kunder, at købe store forsyningsprojekter med lav CO2-udledning og være en langsigtet partner for førende operatører som Ørsted."

Philippe Dumont, administrerende direktør i Crédit Agricole Assurances, siger: "Vi er stolte over at kunne offentliggøre dette nye partnerskab til fordel for den grønne omstilling. Denne investering i Hornsea 2, der bliver verdens største havvindmøllepark, er fuldt ud i overensstemmelse med Crédit Agricole-koncernens klimaforpligtelser. Transaktionen vil også bidrage til Crédit Agricole Assurances’ mål om at fordoble sine investeringer i vedvarende energi og nå en installeret kapacitet på 11 GW inden udgangen af 2025."

Duncan Clark, regionsdirektør for Storbritannien i Ørsted, siger: "Vi ser meget frem til at samarbejde med vores nye partnere og til fortsat at bidrage til, at Storbritannien kan indfri sit mål om, at al strøm skal komme fra vedvarende energikilder inden 2035. Ørsted har til dato investeret over 14 mia. britiske pund i Storbritannien, og når Hornsea 2 idriftsættes senere på året, kommer vores vindmølleparker til at levere mere end 7 % af Storbritanniens strøm. Vi har nu fokus på at hjælpe Storbritannien med at nå sin og branchens målsætning om 40 GW havvind inden 2030. Det er en vigtig milepæl i energiomstillingen, som vil give investeringer på mere end 60 mia. britiske pund og samtidig understøtte landets enestående forsyningskæde for havvind og mere end 40.000 arbejdspladser i de kommende år."

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2022. Hertil kommer, at Ørsteds EBITDA for hele regnskabsåret, inklusive nye partnerskabsaftaler, forventes at blive væsentligt højere end i 2021, hvor EBITDA endte på 24,3 mia. kroner.  

Handlen er betinget af, at Hornsea 2-projektet bliver fuldt idriftsat, samt af visse myndighedsgodkendelser, herunder fra de relevante konkurrencemyndigheder. Handlen forventes afsluttet i anden halvdel af 2022. Du kan finde yderligere oplysninger om transaktionen på orsted.com/investors.

Fakta om Hornsea 2

  • Hornsea 2 Havvindmøllepark er i øjeblikket under opførelse 89 km ud for Yorkshire på Storbritanniens nordøstlige kyst. Når havvindmølleparken står færdig, vil det bringe Ørsteds samlede installerede kapacitet i Storbritannien op på mere end 6.300 MW. Havvindmølleparken producerede sin første strøm den 20. december 2021.
  • Når havvindmølleparken står helt færdig, vil den være i stand til at producere 1,3 GW grøn strøm. Dermed kommer den til at overtage titlen som verdens største idriftsatte havvindmøllepark fra naboprojektet Hornsea 1.
  • Hornsea 2 råder over 165 avancerede havvindmøller fordelt på et havområde på 462 km², som vil kunne levere nok grøn strøm til at forsyne over 1,3 millioner britiske husstande med strøm.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com 

AXA IM Alts presseafdeling
Jocelyne Tamssom, +33 1 44 45 96 62          
Pauline Mauvenu, +33 1 44 45 89 84        
PressOfficeAXAIMAlts@axa-im.com

Crédit Agricole Assurances presseafdeling
Françoise Bololanik, tlf.: +33 1 57 72 46 83/+33 6 25 13 73 98
Géraldine Duprey, tlf.: +33 1 57 72 58 80/+33 7 71 44 35 26
service.presse@ca-assurances.fr

Om Ørsted A/S

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om AXA IM Alts  
AXA IM Alts er globalt førende inden for alternative investeringer og har 183 mia. euro i aktiver under forvaltning, som omfatter over 86 mia. euro i primært private ejendomme, ca. 82 mia. euro i privat gæld og alternativ kredit samt over 12 mia. euro i infrastruktur, privat egenkapital og hedgefonde. Vi har en 360°-tilgang til investeringer i realaktiver (fast ejendom og infrastruktur) med over 121 mia. euro under forvaltning i direkte muligheder, afholdt indirekte gennem gæld og børsnoterede aktier og via langsigtede kapitalandele i driftsplatforme. ESG er fuldt integreret i vores investeringsbeslutningsprocesser, og vores ansvarlige investeringstilgang er forankret i tre centrale søjler: at reducere CO2-udledningen, øge robustheden og skabe fremtiden. AXA IM Alts beskæftiger over 750 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i hele verden og agerer på vegne af mere end 500 kunder fra Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet og Mellemøsten. Vi er Europas største forvalter af ejendomsporteføljer og aktiver og en af de største på verdensplan.  

Om AXA Investment Managers 
AXA Investment Managers (AXA IM) er en ansvarlig aktivforvalter, der investerer aktivt på lang sigt for at hjælpe sine kunder, sine medarbejdere og verden med at trives. Vi afdækker, hvad vi mener er de bedste globale investeringsmuligheder på tværs af både alternative og traditionelle aktivklasser, og ved udgangen af december 2021 havde vi aktiver for ca. 887 mia. euro under forvaltning. AXA IM er en førende investor på grønne, sociale og bæredygtige markeder. Pr. december 2021 forvalter vi ESG-integrerede, bæredygtige og sociale aktiver til en samlet værdi af 563 mia. euro. Vi har forpligtet os til at opnå en nettoudledning på nul inden 2050 på tværs af alle vores aktiver og til at integrere ESG-principper i vores forretning, fra udvælgelse af aktier til vores virksomhedsaktiviteter og -kultur. Vores mål er at give kunderne en ansvarlig investeringsløsning og samtidig fremme vigtige forandringer til gavn for samfundet og miljøet. AXA IM beskæftiger pr. december 2021 over 2.460 medarbejdere fordelt på 23 kontorer i 18 lande og er en del af AXA-koncernen, en af verdens førende inden for forsikrings- og aktivforvaltning. Du kan læse mere på https://realassets.axa-im.com og www.axa-im.com. Følg os på Twitter @AXAIMAlts og @AXAIM.

Om Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, Frankrigs største forsikringskoncern, forener Crédit Agricoles datterselskaber. Koncernen tilbyder en række produkter og ydelser inden for opsparing, pension og sundhed, personlig beskyttelse og ejendomsforsikring. Koncernen distribueres af finansielle rådgivere og forsikringsmæglere i Crédit Agricoles banker i Frankrig og i otte andre lande verden over. Crédit Agricole Assurances’ kundekreds omfatter privatpersoner, liberale erhverv, landmænd og virksomheder. Crédit Agricole Assurances beskæftiger 5.300 medarbejdere. Præmieindtægterne udgjorde 37 mia. euro ved udgangen af 2021 (IFRS). www.ca-assurances.com

Vedhæftninger