Ørsted og Williams vil sammen udforske mulighederne for grøn energi i USA

Ørsted og Williams (NYSE: WMB) har underskrevet en hensigtserklæring om sammen at udforske mulige Power-to-X-udviklingsprojekter i USA. I hensigtserklæringen står, at de to virksomheder vil identificere måder, hvorpå Ørsteds ekspertise inden for vedvarende energi og brint kan kombineres med Williams’ erfaring med naturgasinfrastruktur og -forarbejdning, så man sammen kan udvikle anlæg til produktion af vedvarende brint eller syntetisk naturgas på basis af vedvarende energi.

Som en del af aftalen er parterne i gang med at undersøge mulighederne for sammen at udvikle vindenergi, elektrolyse og syntetisk gas via metanisering i industriel skala i det vestlige Wyoming, hvor Williams har et stort landområde og en betydelig naturgasinfrastruktur.

"Vi ser frem til at samarbejde med Williams om at levere grønne brændstoffer i USA og omdanne vores Onshore-forretning til en potentiel vækstplatform inden for vedvarende brint," siger Vishal Kapadia, Senior Vice President og kommerciel direktør for Ørsted Onshore, og han fortsætter: "Ved at kombinere vores ekspertise inden for udvikling og drift af vedvarende energi med deres store gasinfrastruktur og -transportkapacitet udvider vi omfanget af energiløsninger, vi kan levere, hvilket stiller os godt i forhold til at blive ved med at udvikle innovative måder, hvorpå vi kan nedbringe CO2-udledningen i energisystemet."

"Naturgas og vores store energiinfrastruktur komplimenterer hinanden perfekt i forhold til lettere at integrere vedvarende energi i energimikset – og samtidig kan vi hjælpe vores kunder hen mod en fremtid med et lavere CO2-aftryk," siger Zamarin, Senior Vice President for Corporate Strategic Development i Williams, og han fortsætter: "Det er gennem teknologisk innovation og samarbejde med fremsynede virksomheder som Ørsted, at vi ved at kombinere vores aktiver og ekspertise sammen kan udvikle løsninger, der er med til at sætte fart på den grønne økonomi."

Williams’ energiinfrastruktur, der håndterer 30 % af den naturgas, der bruges til produktion af el og varme og i industrien i USA, kan tilpasses til fremtidig lagring og transport af vedvarende energi. Virksomheden er landsdækkende og har stor erfaring med infrastruktur i topklasse, hvilket giver os et godt udgangspunkt for at fremme brintindustrien fremover. Dette kan gøres ved at koble de billigste anlæg til produktion af vedvarende brint og andre e-brændstoffer til de områder, hvor efterspørgslen er størst.

Ørsted, der er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling, opførsel og drift af vedvarende energi, er også den første udvikler i USA, der dækker hele spektret af nye teknologier inden for vedvarende energi i kommerciel skala, hvilket gør Ørsted unikt positioneret til at levere den billige grønne strøm, der er nødvendig for at producere vedvarende brint og derivater deraf.


Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Williams

Williams (NYSE: WMB) er en førende amerikansk leverandør af energiinfrastruktur, der på sikker vis forsyner kunderne med naturgasprodukter og dermed bidrager til at skabe en stabil grøn økonomi. Williams, der har hovedkvarter i Tulsa, Oklahoma, i USA, er en brancheførende energivirksomhed, der har en investeringsvurdering på C-niveau og aktiviteter i hele naturgasværdikæden, herunder opsamling, forarbejdning, mellemstatslig transport og lagring af naturgas og naturgasvæsker. Som førende leverandør i de vigtigste forsyningsområder i USA sørger Williams for, at den stigende efterspørgsel på grøn energi bliver dækket af de bedste produkter. Williams ejer og driver et naturgasnet, som består af ca. 48.300 km rørledninger i USA – herunder Transco, der er den rørledning i USA, der har den største volumen og vokser hurtigst – og som håndterer ca. 30 % af den naturgas, der bruges hver dag til produktion af grøn el og varme og i industrien.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Kathrine Ejlskov
99 55 10 23
katej@orsted.dk

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.dk 

Williams Media Relations

media@williams.com

+ 1 (800) 945-8723

Williams Investor kontakt

Danilo Juvane

+1 (918) 573-5075

Grace Scott

+1 (918) 573-1092

Vedhæftninger