Stort bæredygtigt brændstofprojekt ved København klar til første fase med udvidet partnerkreds

Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted er klar til første fase i det potentielt 1,3 gigawatt (GW) store projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer ved København. Partnerskabet har modnet projektet og har indsendt en ansøgning til Innovationsfonden på et stort tocifret millionbeløb og samtidigt udvidet partnerkredsen på projektets første faser med Nel, Everfuel og Haldor Topsøe.

Partnerskabet bag Danmarks mest ambitiøse projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer til den tunge transport, der består af Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted, har sammen med brintselskaberne Nel og Everfuel samt teknologivirksomheden Haldor Topsøe besluttet sig for at indsende en ansøgning til Innovationsfonden om et stort tocifret millionbeløb.

Den overordnede vision for partnerskabet er at opføre projektet i tre faser på henholdsvis 10 megawatt (MW), 250 MW og 1,3 GW. Sammen med en trecifret millioninvestering fra de private virksomheder, der står bag projektet, skal den ansøgte støtte fra Innovationsfonden bruges til at udvikle og opføre projektets første fase på 10 MW elektrolysekapacitet og brintdistribution til tung vejtransport samt gennemføre projektudviklingen af projektets anden fase, hvor det er målet at skalere anlægget til industriel størrelse på 250 MW. Det er partnerskabets vision, at de to sidste faser på 250 MW og 1,3 GW skal drives af havvind fra en ny havvindmøllepark ved Bornholm, og at de skal stå klar i henholdsvis 2027 og 2030. Den endelige timing af de to sidste faser er afhængig af, hvornår strømmen kan leveres fra Bornholm.

COWI og BCG fungerer som videnspartnere for projektet, der støttes af Region Hovedstaden og Københavns Kommune i tråd med kommunens ambitiøse politik for reduktion af CO2-udledning.

I dag er bæredygtige brændstoffer dyrere at bruge end fossilt baserede brændstoffer. For at kunne konkurrere med fossile brændstoffer skal produktionen af bæredygtige brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, kræver det, at regeringer og industri går sammen om at skabe rammevilkår, der supplerer de private investeringer i produktionen af bæredygtige brændstoffer i stor skala med henblik på at gøre teknologien kommercielt moden.

Den nylige rapport fra Klimapartnerskabet for energi og forsyning vurderer, at bæredygtige brændstoffer i Danmark skal bidrage med en reduktion i CO2-udledningen på 1,9 millioner ton for at nå målet om at reducere den danske CO2-udledning med 70 % inden 2030.

Henrik Poulsen, administrerende direktør, Ørsted, siger:
"Udvikling og storskalaproduktion af bæredygtige brændstoffer er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling af den tunge transport. De private virksomheder bag projektet er parate til at investere store millionbeløb i at realisere projektet, men i den tidlige udviklingsfase har vi også brug for støtte, hvis vi skal kunne realisere projektet. Et tilsagn fra Innovationsfonden til projektet vil kunne blive et afgørende skridt fremad for produktionen af brint og bæredygtige brændstoffer i Danmark."

I forbindelse med ansøgningen til Innovationsfonden er partnergruppen gået sammen med Nel, Everfuel og Haldor Topsøe, der alle tre er blandt de førende inden for produktion og distribution af bæredygtige brændstoffer. De tre virksomheder bliver partnere i projektets første fase på 10 MW og i udviklingen af projektets anden fase.

Med tilføjelsen af de tre nye projektpartnere dækker projektet nu hele værdikæden for produktion og distribution af brint og bæredygtige brændstoffer og understreger dermed den styrkeposition, som Danmark har inden for grøn teknologi. Gennem en fokuseret indsats fra både industrien samt politiske beslutningstagere og myndigheder har Danmark muligheden for at opbygge en ledende position inden for Power-to-X og skabe en ny industriel styrkeposition, der kan skabe et betragteligt antal arbejdspladser og nye forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel, siger:

"Ved at sigte stort og ambitiøst kan vi i samarbejde gøre nye grønne brændstoffer konkurrencedygtige. I Everfuel er vi fokuseret på at gøre grøn brint til et 100 % konkurrencedygtigt alternativ til de traditionelle fossile brændstoffer. Særligt den tungere del af transporten, såsom lastbiler, busser og taxaer, er de første områder, hvor grøn brint nu viser sig at være et attraktivt og skalérbart alternativ til emissions-brændsler. Perspektiverne for anvendelse af brint som grønt brændstof er signifikante, og vi ser det stærke samarbejde og synergier mellem partnerne i projektet som værende helt essentielt."

Jørn Rosenlund, Senior Vice President, Nel Hydrogen Fueling, siger:

"Vi er glade for at deltage i et så stærkt konsortium omkring udvikling af brint som bæredygtig energibærer og brændstof. Vi har udviklet og produceret brinttankstationer siden 2003, primært til personbiler, men er nu i færd med at skalere og udbrede teknologien til tung transport. Samarbejdet med aktørerne i projektet samt offentlige bidrag vil kunne understøtte disse aktiviteter og samtidig accelerere anvendelsen af brint til tung transport."

Roeland Baan, administrerende direktør, Haldor Topsøe, siger:

"Hvis Danmark og EU skal lykkes med de ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledningen, er det afgørende vigtigt at kunne omsætte grøn strøm til grønne brændstoffer, som kan bruges i fly, skibe og lastbiler. Haldor Topsøe kan bidrage med den nødvendige teknologi, men det kræver et konsortium netop som dette for også at få brugerne og infrastrukturen med. Sammen kan vi komme i mål med et projekt, som kan vise sig at være skelsættende på internationalt plan."

Fakta:

Partnerskabets vision er at opføre det samlede projekt i tre faser frem mod 2030. Første fase på 10 MW elektrolysekapacitet kan stå klar i 2023 og levere vedvarende brint til tunge lastbiler og potentielt også til busser. Anden fase af projektet på 250 MW kan stå klar i 2027. Dette anlæg kan kombinere produktion af vedvarende brint med opsamling af bæredygtig CO2, så der kan fremstilles bæredygtige brændstoffer til skibstransport og luftfarten.

I tredje fase, som kan stå klar i 2030, kan projektets elektrolysekapacitet potentielt blive 1,3 GW og levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet vil potentielt kunne erstatte 5 % af de fossile brændstoffer, der bruges i Københavns Lufthavn, i 2027 og 30 % i 2030.

 

Kontaktinformation
Ørsted
Michael Korsgaard
mikon@orsted.dk
+45 99 55 94 25
 
DSV
Christian Krogslund
Christian.Krogslund@dsv.com
+45 28 44 22 35
 
A.P. Møller - Mærsk
Signe Wagner
Signe.wagner@maersk.com
+45 29 77 18 15
 
Københavns Lufthavne
Kenni Leth
kenni.leth@cph.dk
+45 51 71 43 68
 
DFDS
Gert Jakobsen
Gert.jakobsen@dfds.com
+45 24 40 00 43
 
SAS
Sille Beck-Hansen
Sille.beck-hansen@sas.dk
 
Nel:
Bjørn Simonsen
bjorn.simonsen@nelhydrogen.com
+47 971 79 821
 
Everfuel
Jacob Krogsgaard
jk@everfuel.com
+45 28 71 89 45
 
Haldor Topsøe
Svend Ravn
svra@topsoe.com
+45 22 75 43 58
 
Københavns Kommune
Merle Simonsen
CC7Q@kk.dk
+45 21 51 91 12
 
Region Hovedstaden
Mette Lynge Reenberg Hansen
mette.lynge.reenberg.hansen@regionh.dk
+45 40 16 93 76
 
COWI
Charlotte Holm
chhm@cowi.com
+45 41 76 19 89