Ørsted deler big data fra havvindmøllepark med universiteter

Efter vellykket datadeling fra tidligere generationer af havvindmølleparker vil Ørsted nu også dele data fra en havvindmøllepark udstyret med 6 MW-møller. Formålet med at dele data med tekniske universiteter er at yderligere forbedre designet af vindmølleparker og inspirere kommende ingeniører til at søge job i den grønne energisektor.

Ørsteds samarbejde med universiteter

Ørsted har i mange år haft et R&D-partnerskabsprogram med universiteter og forskningsinstitutioner verden over. Følgende universiteter er i øjeblikket en del af programmet og har således adgang til data fra Horns Rev, Anholt og snart også Westermost Rough Havvindmøllepark:

 

  • Technical University of Denmark (DTU)
  • University of Delaware
  • ETH Zürich
  • University of Southern Denmark (SDU)
  • National University of Singapore
  • City University of Hong Kong
  • University of Brunei Darussalam
  • University of Bergen

 

Westermost Rough Havvindmøllepark består af 35 Siemens Gamesa-vindmøller på hver 6 MW med et vingefang på 154 meter. Vindmølleparken, som er placeret ud for den engelske østkyst, blev sat i drift i 2015. Datasættet består af to års SCADA-signaler (elektrisk strøm, omdrejningshastighed, pitch-vinkel, krøjeposition, krøjeforskydning og vindhastighed ved nacellen) samt landbaserede LiDAR- og bøjedata.

 

Flere oplysninger om programmet for datadeling, og om hvordan man ansøger om adgang til data, er tilgængelige her.

Som verdensførende inden for havvind arbejder Ørsted på at få prisen på elektricitet fra havvindmøller endnu længere ned. Blandt de tiltag, der kan medvirke til at drive omkostningerne ned, er at optimere udformningen af fremtidige vindmølleparker samt at kunne forudsige, hvornår møllerne skal vedligeholdes. Her spiller de enorme datamængder fra Ørsteds over 1.200 havvindmøller en vigtig rolle.

 

Ørsted har i en årrække delt big data fra havvindmølleparkerne Horns Rev 1 (med 2 MW-vindmøller) og Anholt (med 3,6 MW-vindmøller) med udvalgte universiteter, hvilket har medført forbedringer inden for modellering af vindstrømme og overvågning af vindmøller.

 

Nye data kræves

 

Men eftersom vindmølleparker og vindmøller vokser i størrelse, er det nødvendigt, at modellerne valideres og testes mod produktionsdata fra en ny generation vindmøller med større vingefang. Ørsted har derfor besluttet også at dele data fra Westermost Rough, der i 2015 blev verdens første havvindmøllepark til kommercielt at installere Siemens Gamesas 6MW-møllen med et vingefang på 154 meter.

 

“Universiteterne er vigtige partnere for os, da de anlægger det langsigtede perspektiv, der er nødvendigt for at foretage primærforskning, som kan føre til nye modeller og designs. Ved at dele data fra Westermost Rough ønsker vi at give universiteterne mulighed for at validere og udvikle modeller, der er baseret på virkelige produktionsdata fra den nuværende teknologiplatform,” siger Christina Aabo, ansvarlig for Ørsted Wind Power R&D.

 

Et af de universiteter, der har adgang til data fra Ørsteds havvindmølleparker, er DTU Vindenergi, som er blandt de førende i verden inden for forskning i vindenergi:

 

“Ved hjælp af modeller og satellitdata ønsker vi at øge vores forståelse for havvind og skyggeeffekter i havvindmølleparker. Data fra Anholt havmøllepark har været afgørende for vores forskning og har ført til tre peer-reviewede videnskabelige artikler,” siger Charlotte Bay Hasager, seniorforsker ved DTU Vindenergi.

 

Hos Ørsted sætter Christina Aabo pris på samspillet med universiteterne om at inspirere og uddanne fremtidens ingeniører inden for vindenergi:

 

”Ved at dele feltdata fra vores vindmølleparker kan vi give de studerende værdifuldt materiale til deres projekter og støtte et åbent samarbejde mellem industrien og den akademiske verden. I sidste ende kan det bidrage til at få prisen på grøn strøm ned og understøtte omstillingen til grønne energisystemer, som er nødvendig for at begrænse skaderne fra klimaforandringerne,” siger Christina Aabo.

 

 

 

Flere oplysninger om programmet for datadeling, og om hvordan man ansøger om adgang til data, er tilgængelige her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17