Ørsted indgår aftale om at sælge sin ejerandel på 50 % i kraftværket Enecogen til Castleton Commodities LLC

Ørsted har indgået en aftale om at sælge sin ejerandel på 50 % i det hollandske kraftværk Enecogen, der er placeret i Rotterdam, til et helejet datterselskab af Castleton Commodities International LLC (herefter 'CCI'). Salget er underlagt visse sædvanlige betingelser for gennemførelse, og handlen forventes gennemført i tredje kvartal 2018.

Fakta om kraftværket Enecogen

Kraftværket Enecogen i Rotterdam har en kapacitet på 870 MW og kan producere strøm til 1,4 millioner hollandske familier. Det er det mest effektive gasfyrede kraftværk i Holland og et af de mest effektive i Europa. Indtil nu har Eneco og Ørsted hver haft en ejerandel på 50 %. Kraftværket gik i kommerciel drift i januar 2012.

 

Om Castleton Commodities International LLC
CCI er et globalt handelsselskab med et integreret setup, der består af at markedsføre og handle med råvarer samt at eje, drive og udvikle upstream- og infrastrukturaktiver, der er relateret til råvarer. CCI sælger en bred vifte af fysiske råvarer, herunder elektricitet, naturgas, flydende gas, raffinerede produkter, råolie, brændselsolie, fragtgods, grundmetaller og petrokemikalier. CCI har hovedkvarter i Stamford, Connecticut, og kontorer i Calgary, Canada; Genève, Schweiz; Houston, Texas; London, Storbritannien; Shanghai, Kina; Singapore og Montevideo, Uruguay.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Castleton Commodities International LLC

Hill+Knowlton Strategies

Brian R. Brooks

+1 (713) 752-1901

brian.brooks@hkstrategies.com   

Jasper Vis, Ørsteds landechef i Holland, siger:
”Enecogen er et meget velfungerende gasfyret kraftværk og et af de mest effektive i Europa. Frasalget er et led i Ørsteds strategi om at afhænde ikke-kerneaktiver og i stedet udelukkende fokusere på grøn energi. Vi har været meget tilfredse med driften af kraftværket og vores partnerskab med Eneco, og det har været vigtigt for os at finde en køber, som vil kunne fortsætte det gode samarbejde med Eneco og medarbejderne på Enecogen. Derfor er vi glade for, at det er CCI, vi kan sælge vores ejerandel på 50 % i Enecogen til."

 

Lucien Wiegers, Head of Eneco Energy Trade, siger: “Vi er glade for at kunne byde et så erfarent handelsselskab som CCI velkommen som vores nye partner i Enecogen. Vi kan sammen udbygge den solide markedsposition, som Eneco og Ørsted har opbygget for Enecogen siden 2012.”  

 

Arie Pilo, der er Head of European Power Investments hos CCI, siger: "Vi er glade for at kunne arbejde sammen med Ørsted om aftalen og indgå i partnerskab med Eneco, mens vi fortsætter med at øge vores aktivitetsniveau på et europæisk elmarked under hastig forandring. Vi ser frem til at kunne gennemføre handlen og indlemme dette anlæg i vores globale portefølje af elaktiver." 

 

Efter frasalget ejer Ørsted ikke længere kraftværker uden for Danmark. I Danmark ejer og driver Ørsted syv kraftvarmeværker, to reserveværker, der producerer varme, og et reserveværk, der producerer el. De fleste af kraftvarmeværkerne er allerede blevet konverteret eller er ved at blive konverteret fra fossile brændsler til udelukkende at køre på bæredygtig biomasse. 

 

Som følge af konverteringen af disse kraftværker og den massive vækst i Ørsteds havvindmølleforretning steg andelen af grøn energi i Ørsteds el- og varmeproduktion fra 13 % i 2006 til 64 % ved udgangen af 2017. Ørsted forventer at være på 95 % i 2023, hvor kul vil være fuldstændigt udfaset.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk