Kortere fundamenter til havvindmøller vinder forskningspris

Det Ørsted-ledede PISA-forskningsprojekt har givet vigtig ny viden om, hvordan fundamenter til havvindmøller kan designes smartere, så produktionsprisen falder. Det kan på sigt bidrage til at gøre den grønne strøm billigere. Nu er projektet blevet belønnet med den anerkendte Fleming-pris fra den britiske sammenslutning for geoteknik, British Geotechnical Association.

Om Fleming Award

Fleming Competition afholdes hvert år rejst til minde om Dr. Ken Flemings liv og virke og anerkender dygtighed i praktisk anvendelse af geoteknik i et projekt eller en del af et projekt. Prisen går til det projektteam, som på bedste vis demonstrerer ekspertise inden for geoteknisk design og konstruktion. Teamwork på tværs af discipliner samt innovation tages også i betragtning. Her kan du læse mere om prisen: http://britishgeotech.org/prizes/fleming-award/


PISA (Pile Soil Analysis) er et forskningsprojekt inden for design af monopælfundamenter til havvindmøller. Hovedkonklusionen fra PISA-projektet er, at fundamentpælene ikke behøver at være så lange, som hidtil antaget, for at modstå de enorme kræfter, som vindmøllen udsættes for fra vindpresset på rotoren. Det er vigtig, ny viden, fordi kortere fundamenter gør det billigere at opsætte havvindmøller, og dermed kan PISA-projektet få betydning for fremtidens pris på grøn strøm.

Senior Manager i Ørsteds R&D Project Management, Jesper Skov Gretlund, siger: "PISA-metoden er allerede ved at vinde indpas i offshore-design. Dermed er den et af mange initiativer, der er med til at indfri vores ambition om, at grøn energi skal være billigere end energi fra fossile kilder."

Projektets Technical Manager, Miguel Pacheco Andrade fra Ørsted, siger: "Det er en stor ære at blive anerkendt på højeste akademiske niveau. PISA er et eksempel på, hvad man kan opnå, når de bedste forskere sætter sig sammen med de førende industrielle spillere og arbejder målrettet med at udfordre de eksisterende antagelser.”

Det nye monopældesign er et resultat af et samarbejde mellem 11 branchepartnere samt Oxford University, Imperial London College og University College Dublin. De 11 partnere er: Ørsted, SSE, Statoil, RWE, Statkraft, Iberdrola, Vattenfall, Alstom, Van Oord, EDF og Eon. Samarbejdet var organiseret og drevet under Carbon Trust Offshore Wind Accelerator, der har specialiseret sig i samarbejde på tværs af industrien inden for havvind.

Den oprindelige metode stammede fra den amerikanske olie- og gasindustri og blev udviklet i 1970’erne og 1980’erne. Den nye designmetode blev udviklet i to trin. Først udviklede den akademiske arbejdsgruppe, ledet af Oxford University sammen med Imperial College London og University College Dublin, den nye model. Efterfølgende blev den nye metode testet og valideret af det Ørsted-ledede team af industrivirksomheder på to testområder i henholdsvis Cowden, England og Dunkirk, Frankrig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17