Vi udsteder grønne obligationer

Vi har i dag, den 16. november, offentliggjort vores intention om at udstede vores første grønne obligationer – en green hybrid security på EUR 500 mio. og en minimum EUR 500 mio. green senior bond i det europæiske kapitalmarked. Udstedelsen af grønne obligationer er endnu et skridt i vores grønne omstilling. 

Henrik Brünniche Lund, Head of Investor Relations, siger:

"I Ørsted har vi en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Vi skal ændre den måde, vi forsyner verden med energi på – fra sort til grøn, hvilket også afspejles i vores investeringer.  Vi forventer, at de i 2017 vil beløbe sig til DKK 18-20 mia. i vindenergi, biomasse-konverteringer og installation af fjernaflæste elmålere. Med grønne obligationer inviterer vi investorer med på den grønne omstilling."

Vores Green Bonds Framework, som er udviklet i overensstemmelse med Green Bond Principles 2017, er blevet gennemgået af det uafhængige non-profit-forskningsinstitut Center for International Climate and Environmental Research (CICERO). CICERO tildelte vores framework farven mørkegrøn (Dark Green Shading), hvilket er den højeste karakter, en udsteder af grønne obligationer kan opnå.

Øremærket til grønne projekter

Grønne obligationer adskiller sig fra andre typer obligationer på et væsentligt punkt: Det provenu, som udstederen opnår, er øremærket til grønne investeringer, dvs. miljøvenlige aktiver eller forretningsaktiviteter. Disse projekter skal fremme omstillingen til en klimarobust vækst med lav CO2-udledning og en bæredygtig økonomi. I Ørsted vil de sandsynligvis omfatte nye og eksisterende havvindprojekter og ombygning af vores kulfyrede kraftvarmeværker, så de fyrer med bæredygtig biomasse. Energieffektivitetsprojekter og lagring af energi er også projekter, der er berettiget til provenuet fra grønne obligationer.

Henrik Brünniche Lund, Head of Investor Relations, siger:

"Vi anerkender vigtigheden af gennemsigtighed og investorernes interesse i at blive orienteret om miljøpåvirkningen af de projekter, der finansieres med grønne obligationer. Det er vores ambition at rapportere om for eksempel kapaciteten af installeret vedvarende energi og de negative miljøpåvirkninger, der undgås og/eller reduceres."

Om CICERO:

Som et selvstændigt, non-profit-forskningsinstitut tildeler CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) second opinions til institutioners og virksomheders rammer for og retningslinjer til vurdering og udvælgelse af projekter, der opfylder kravene til investeringer med grønne obligationer. CICERO vurderer ligeledes rammernes robusthed i forhold til at nå de skitserede mål.

Den second opinion, vi har modtaget af CICERO, samt vores green bonds framework, er offentligt tilgængelige på vores hjemmeside (https://orsted.com/en/Investors/Debt-Investors/). Et årligt investorbrev og udtalelse fra en ekstern auditor vil også blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583