Du finder Årets leder hos DONG Energy

DONG Energy-leder modtager som den første Djøf's nystiftede Lederpris.
Mere end 100 ledere har været i spil til en nystiftet dansk lederpris. Efter et opløb med i alt tre finalister faldt valget på Louise Hahn, Senior Vice President i Distribution & Customer Solutions og leder af vores B2C-forretning.

Som baggrund for valget siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat og juryen, at Louise brænder for sine kunder og kombinerer en dyb forretningsmæssig forståelse med en stærk indfølingsevne.

Om prisen som Årets leder

Djøf er den faglige organisation for jurister, økonomer og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.

Formålet med den nye lederpris er at sætte fokus på de væsentligste ledelseskvaliteter i det private erhvervsliv.

Louise Hahn er leder af en organisation med cirka 300 medarbejdere, der arbejder med branding, salg, kundeservice og drift for DONG Energy's danske privatkunder. Organisationen har en samlet omsætning på 1,5 milliarder kroner.
Henrik Funder fortsætter: "Det har gjort hende til en stærk forandringsagent for DONG Energy. Hun er en givende og inspirerende leder, der både prioriterer resultater og arbejdsglæde. Hun viser sine medarbejdere stor tillid, men holder samtidig fast i en tæt dialog, hvor udfordringerne drøftes, og løsningerne planlægges i et åbent forum. Louise lægger stor vægt på åbenhed og transparens i dialogen med sine medarbejdere, hvor alle forventes at bidrage og være aktive."

Hvad gør den gode leder?

På spørgsmålet om, hvad der skal til for at være en god leder, siger Louise Hahn: "Jeg følger tre afgørende ledelsesværdier, når jeg træffer beslutninger: Vi skal gøre det rigtige for forretningen, derefter samarbejder vi for at opnå det bedste for organisationen, og til sidst hjælper vi den enkelte medarbejder med at håndtere forandringerne."

Hun fortsætter: "Det er OK at gå til stregen i konkurrencen om kunderne, men det er ikke OK at træde over. Det er eksempelvis vigtigt for mig i forbindelse med vores markedsføring. Endelig vil jeg have 'fingrene ned i dejen'. Jeg vil være dybt nede i processerne, tale jævnligt med kunder og hele tiden komme rundt til alle lag i organisationen."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583